* Календар ЛЕМКОЛЯНД 2016 * Kalendarz LEMKOLAND 2016 *

Як выглядат Лемковина в очах діти? Одповід на тото зьвіданя можеме найти в Календарі Лемколянд на 2016 рік, котрий тілко што ся вказал.

Календар то выняткове выдавництво, котре містит 12 кольоровых образків, вказуючых Лемковину в штырйох порах рока. Малюнкы зробили діти в рамах плястычного конкурсу, оголошеного без Лемколянд (www.lemkoland.com). Серед надосланых праць дванадцет найкражшых ініціаторе выбрали до календаря.

Календар сполнят едукацийну функцию, адже назвы місяци поданы сут в двох языковых версиях: польскій і лемківскій (кирилицьом і латинком). Крім того в календарі означены сут найважнійшы церковны і костельны свята, а і дни вільны од роботы, державны свята, такой цєкавы, а мало знаны.

„Календар для діти Лемколянд” то нова ініціятыва Фундациі Стара Дорога, котра має на ціли едукацию наймолодшого поколіня Лемків (м.ін. фундация провадит першу лемківску едукацийну сторінку для діти і выдає часопис «Лемколянд»).

Дохід з продажы перезначений буде на створіня спеціального фонду, котрий має всперати діти і молодіж з талантом артистычным, такой на поміч в проваджыню едукацийной і выдавничой діяльности Лемколянду (інтернетовой сторінкы для діти www.lemkoland.com і лемківского едукацийного часопису для наймолодшых).

Заохочаме купити календар-цеголку. Ціна 20 зл + кошт пересилкы. Календар в кольорі, 13 сторін, формат А3, лімітувана едиция.

Замовліня: info@lemkoland.com

Веце на:www.lemkoland.com, www.staradroga.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jak wygląda Łemkowyna, widziana oczami dzieci? Odpowiedź na to pytanie możemy odnaleźć w Kalendarzu Lemkoland na rok 2016, który właśnie się ukazał.

Kalendarz to wyjątkowe wydawnictwo, zawierające 12 kolorowych obrazków ukazujących Łemkowynę w czterech porach roku. Rysunki zostały wykonane przez dzieci w ramach konkursu plastycznego ogłoszonego przez Lemkoland (www.lemkoland.com). Spośród zgłoszonych prac dwanaście najpiękniejszych zostało wybranych do kalendarza.

Kalendarz spełnia funkcję edukacyjną bowiem nazwy miesięcy podane zostały w dwóch wersjach językowych: polskiej i łemkowskiej (cyrylicą, łacinką). Ponadto w kalendarium zaznaczono najważniejsze święta cerkiewne i kościelne, a także dni wolne od pracy, święta państwowe oraz ciekawe, a mało znane

„Kalendarz dla dzieci Lemkoland” to nowa inicjatywa Fundacji Stara Droga, która działa na rzecz edukacji najmłodszego pokolenia Łemków (m.in. fundacja prowadzi pierwszą łemkowską edukacyjną stronę dla dzieci oraz wydaje czasopismo edukacyjne Lemkoland).

Dlatego też dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na utworzenie specjalnego funduszu stypendialnego, którego celem będzie wspieranie utalentowanych artystycznie łemkowskich dzieci i młodzieży oraz pomoc w prowadzeniu dotychczasowych działań edukacyjnych i wydawniczych Lemkoland (internetowa strona dla dzieci www.lemkoland.com oraz łemkowskie edukacyjne czasopismo dla najmłodszych)

Zachęcamy do zakupienia kalendarza-cegiełki. Cena: 20 zł + koszty przesyłki. Kalendarz kolorowy,13 stron, format A3, edycja limitowana.

Zamówienia: info@lemkoland.com

Więcej na www.lemkoland.com, www.staradroga.com

12391185_668890246585956_6045849649236544600_n

3