* Євген Габура – кандидат до Соймику Нижнього Шлеска / Eugeniusz Habura – kandydat do Sejmiku Dolnego Śląska *

21 жолтня того рока в Полщи будут проходили выборы до самоурядів. В выборчій обшыри нр 5 (то давне ліґницкє войеводзтво) з листы номер 12 (позиция нр 2) стартує Лемко, Евген Габура. Наша редакция мала нагоду спілпрацювати з паном Євгеном при проєктах, котрых цільом было плеканя лемківской культуры і традициі. Тепер він просит Вас о вспертя і Вашы голосы.

Євген Габура – член Головного Заряду Стоваришыня Лемків, ведучий Кружка СЛ в Пшемкові. Кєрівник Лемківского Ансамблю Пісні і Танця «Ластівочка». Орґанізатор шторічной культурной подіі «Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром», спілорґанізатор Лемківской Ватры на Чужыні. В тім році отримал Бронзовий Крест Заслугы за діяльніст в обшыри розвитку культуры Лемків.

– – – – – – – – – – – –

21 października, tego roku w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W okręgu wyborczym nr 5 (dawne województwo legnickie) z listy numer 12 (pozycja nr 2) startuje Łemko, Eugeniusz Habura. Nasza redakcja miała okazję współpracować z panem Eugeniuszem przy projektach, mających na celu kultywowanie łemkowskiej kultury i tradycji. Teraz on prosi Was o wsparcie i Wasze głosy.

Eugeniusz Habura – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków, przewodniczący Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. Kierownik Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Organizator corocznego wydarzenia kulturalnego „Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską”, współorganizator Łemkowskiej Watry na Obczyźnie. W tym roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za działalność w obszarze rozwoju kultury łemkowskiej.