* Лемківскый фестіваль в Украіні * Łemkowski festiwal na Ukrainie *

Не вшыткы о тім знают, што Лемкы в Украіні тіж мают свою „ватру”, котру організуют од 1999 р. 1-2 серпня 2015р. фестіваль лемківской культуры „Дзвони Лемківщини” буде мал свою XVI едицию. Сьвяткуваня зачне ся в місті Монастириськ, де находит ся музей лемківской культуры, фестівальова сцена має своє місце в урочыщы „Бичова” недалеко міста. В попередніх роках выступили м.ін. ЛАПіТ „Кычера”, Lemko Tower, Козак Систем, Софія Федина.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Nie wszyscy wiedzą o tym, że Łemkowie na Ukrainie też mają swoją „watrę”, którą organizują od 1999 r. 1-2 sierpnia 2015r. festiwal kultury łemkowskiej „Dzvony Lemkivshchyny” będzie miał swoją XVI edycję. Uroczystość rozpocznie się w mieście Monastyrysk, gdzie znajduje się muzeum kultury łemkowskiej, zaś festiwalowa scena mieści się nieopodal w uroczysku „Byczowa”. W ubiegłych latach wystąpili m.in. ZPiT „Kyczera”, Lemko Tower, Kozak System, Sofija Fedyna.

lem-ukr

* Łemkowska Watra w Zdyni * Лемківска Ватра в Ждини *

Знате, што Лемківска Ватра в Ждыни має свій фейсбуковий фанпейдж ? З нього дізнате ся о вшыткых новинах звязаных з фестівальом і познате ближе ансамблі, котры выступлят уж за нецілы 2 тыжні !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Czy wiecie, że Łemkowska Watra w Zdyni ma swój facebookowy fanpage ? Dowiecie się z niego o wszystkich aktualnościach związanych z festiwalem i poznacie bliżej zespoły, które wystąpią już za niecałe 2 tygodnie !

Fanpage:  https://www.facebook.com/pages/%C5%81emkowska-Watra-w-Zdyni-%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/783116085139489

Watra-z

* Mamy zaszczyt zaprosić Was na XXV Łemkowską Watrę w Ługach * Маме чест запросити Вас на ХХV Лемківску Ватру в Лугах *

Просиме Вас на XXV Лемківску Ватру в Лугах! Уж чверт столітя розпаляме ватру, штобы ся стрітити, разом посьпівати, погуляти і веселити при традицийній лемківскій музыці і не лем :-)
Згідні зо звычайом, в пятницю (24.07.2015) ватряну сцену опануют молоды, енергійны ансамблі, заграют для Вас м.ін.: НАДІЯ, CoolБАБА, THE UKRAINIAN FOLK, а до забавы пригравати буде ДЕМАЙ.
По полній вражень пятници зберайте силы, не може Вас бракнути і в суботу!
Під час офіціального отвертя Ватры (25.07.2015) запрезентує ся німецка оркєстра Spielmannszug TuS Esingen Tornesch. Свій танцювально-сьпівучий програм вкаже ЛАСТІВОЧКА з Пшемкова, выступит тіж наймолодша група музычна LEMKO TOWER JUNIOR. Зза західньой границі приіхат традицийний ансамбль ГОРИЦВІТ, а зо сходу львівскій інструментальний ансамбль ROCKОКО. Не забракне тіж ґаздів Ватры в Лугах – LEMKO TOWER. Забаву заграт ВОДОГРАЙ.
Ватра вернула на своє давне місце, пляц фестівалю одремонтувано. Доступны будут лазничкы з пришніцами, а навет паркінґ з можливостьом підлучыня причепкы до електрикы.
Крім концертів жде на Вас море (а може озеро?) атракций! Мож буде поплывати каяками.
Діти забавляти буде Хованец зо сторінкы www.lemkoland.com, котрий зрыхтувал для наймолодшых гры і конкурсы.
Штобы дорослым не было смутно, для них тіж будеме мати конкурс. Глоны бавили сме ся при лемківскій Фамелияді. Того рока маме несподіванку :) Зберайте ся родинами і зголашайте під час Ватры!
О вшыткых новинках будеме Вас інформувати.

Луги ждут Вас!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na XXV Łemkowską Watrę w Ługach! Już od ćwierćwiecza rozpalamy watrę (łem. ognisko), aby się spotkać, wspólnie śpiewać, tańczyć i weselić przy tradycyjnej łemkowskiej muzyce i nie tylko :)
Zgodnie ze zwyczajem w piątek (25.07.2015) scenę opanują młode, energiczne zespoły, zagrają dla Was m.in. NADIJA, CoolBABA, THE UKRAINIAN FOLK, a do zabawy przygrywać będzie DEMAJ.
Po pełnym wrażeń piątku zbierajcie siły, nie może Was zabraknąć w sobotę!
Podczas oficjalnego otwarcia Watry (25.07.2015) zaprezentuje się niemiecka orkiestra Spielmannszug TuS Esingen Tornesch. Swój taneczno-śpiewaczy program przedstawi ŁASTIWOCZKA z Przemkowa, wystąpi też najmłodsza muzyczna grupa LEMKO TOWER JUNIOR. Zza zachodniej granicy przybędzie tradycyjny zespół HORYCWIT, a ze wschodu lwowski zespół instrumentalny ROCKOKO. Nie zabraknie również gospodarzy Watry w Ługach – grupy LEMKO TOWER, a zabawę zagra WODOHRAJ.
Watra wróciła na swoje dawne miejsce, plac festiwalu odremontowano. Będą dostępne łazienki z prysznicami, a nawet parking z możliwością podłączenia przyczepy do prądu.
Prócz koncertów czeka na Was morze (a może jezioro?) atrakcji! Można będzie popływać kajakami!
Dzieci będzie zabawiał Chowaniec ze strony www.lemkoland.com, który przygotował dla najmłodszych gry i konkursy.
Żeby dorosłym nie było smutno, dla nich też będzie konkurs. W ubiegłym roku bawiliśmy się przy łemkowskiej Familiadzie. Teraz mamy niespodziankę :) Zbierzcie rodziny i zgłaszajcie się do nas podczas trwania Watry!
O wszystkich aktualnościach będziemy Was informować.

Ługi czekają na Was!

Zapraszamy na stronę wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/110195845988810/

watra-lem watra-pol

* Од Русаль до Яна * Od Rusal do Jana *

Запрашаме до Зындрановы, невелького села при граници зо Словацийом, де находит ся Музей Лемківской Культуры. Од 1992 рока організує ся фестіваль „Од Русаль до Яна”, тепер припадат він на 25-26 липця.
В суботнім програмі звиджаня музею, презентациі фотографій, промоция книжкы о Карпатах, проєкциі фільмів і огниско з музыком. В неділю по службі Божій буде офіціальне отвертя фестівалю, пак выступы музычных колективів, конкурсы і показы ремесла. Щыро заохочуєме до участи в фестівалю ! :-)
Зазрийте тіж на сторону Музею Лемківской Культуры в Зындранові: http://www.zyndranowa.org/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy do Zyndranowej, niewielkiej wsi nieopodal granicy ze Słowacją, gdzie znajduje się Muzeum Kultury Łemkowskiej. Od 1992 roku organizowany jest tam festiwal „Od Rusal do Jana”, teraz przypada on na 25-26 lipca.
W sobotnim programie zwiedzanie muzeum, prezentację fotografii, promocja książki o Karpatach, projekcje filmów i ognisko z muzyką. W niedzielę po nabożeństwie w cerkwi odbędzie się oficjalne otawrcie festiwalu, potem występy zespołów muzycznych, konkursy i pokazy rzemiosła. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu ! :-)
Zajrzyjcie również na stronę Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej: http://www.zyndranowa.org/

Od Rusal do Jana

* Во Вроцлаві як в калейдоскопі * We Wrocławiu jak w kalejdoskopie *

Недавно зашли сме з камером на Выспу Слодову, де было барз різноманітні, кольорово і культурово. 13 червця під час 8. едициі фестівалю „Калейдоскоп Культур” перед Вроцлавянами (і не лем) выступили представникы етнічных і народных меншын. Тогорічна едиция звана была лемківско-бойківском, не без причыны, прото же дуже нашых акцентів было видно. Зато не могло нас бракнути :-) Посмотрте, што ся гын діяло !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Niedawno zawitaliśmy z kamerą na Wyspę Słodową, gdzie było bardzo różnorodnie, kolorowo i kulturalnie. 13 czerwca podczas 8. edycji festiwalu Kalejdoskop Kultur przez Wrocławianami (i nie tylko) wystąpili przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. Tegoroczna edycja zwana była łemkowsko-bojkowską, nie bez powodu, bo widać było wiele naszych akcentów. Dlatego nie mogło nas zabraknąć :-) Obejrzyjcie, co tam się działo !

* Православне Піше Поломничество на Сьвяту Гору Явір * Prawosławna Pielgrzymka Piesza na Świętą Górę Jawor *

Брацтво Православной Молодежы Деканату Новосанчівского в часі 10-12 липця організує поломничество, котре припадат в сьвято апостолів Петра і Павла.

Тогорічна пут поломничества:

10 липця: Роздзіля / Бортне / Ґладышів
11 липця: Ґладышів / Реґєтів / Ганчова
12 липця: Ганчова / Высова / св. Гора Явір

Учасникы стрічают ся 10 липця о год. 9.00 в Церкви в Роздзілю. Зголашати ся треба до 5 липця під адресом:
ks. Andrzej Grycz, Kunkowa 43, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (18) 35-16-412, e-mail: grycz3@wp.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Dekanatu Nowosądeckiego w dniach 10-12 lipca organizuje pielgrzymkę, która przypada w czasie święta apostołów Piotra i Pawła.

Tegoroczna trasa pielgrzymki:

10 lipca: Rozdziele / Bartne / Gładyszów
11 lipca: Gładyszów / Regietów / Hańczowa
12 lipca: Hańczowa / Wysowa-Zdrój / św. Góra Jawor

Zbiórka uczestników odbędzie się 10 lipca o godz. 9.00 w Cerkwi w Rozdzielu. Zgłoszenie należy nadsyłać do 5 lipca na adres:
ks. Andrzej Grycz, Kunkowa 43, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (18) 35-16-412, e-mail: grycz3@wp.pl

Pielgrzymka

* XXV Лемківскій Кермеш в Вільхівци, ч. І * XXV Łemkowski Kermesz w Olchowcu, cz. 1 *

Недавно вказали сме Вам коротеньку реляцию з фестівалю в Вільхівци, тепер можете обізріти долшый матеріал з выступами.
В першій части презентуєме:
– Дитячо-молодіжну групу „Лемківский перстеник” з Гладишова,
– Ансамбль пісьні і танця „Каська” з Дембовця,
– Капеля „Римановляне” з Риманова,
– Дитячо-молодіжний фольклорний колектив „Ручай” зо Санковой.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Niedawno pokazaliśmy Wam krótką relację z festiwalu w Olchowcu, teraz możecie obejrzeć dłuższy materiał z występami.
W pierwszej części prezentujemy:
– zespół dziecięco-młodzieżowy „Lemkivskyj perstenyk” z Gładyszowa,
– Zespół Pieśni i Tańca „Kaśka” z Dębowca,
– Kapela „Rymanowianie” z Rymanowa,
– dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny „Ruczaj” z Sękowej.

* Грекокатолицкє Піше Поломничество на Сьвату Гору Явір * Greckokatolicka Pielgrzymka Piesza na Świętą Górę Jawor *

Мият 90 років од обявліня Матери Божой на Горі Явір близко Высовы.

Першого дня Лемківской Ватри в Ждыни, в пятницю 17 липця 2015 р. о 6:00 год. вырушыт з ватряного поля поломничество, котре ідучы през Реґєтів і Высову дійде на Гору Явір.

Урочыстіст на Горі Явір розпочне о годині 10:00 Молебен до Пресвятой Богородици, по котрим буде Служба Божа і процесия.

Є тіж можливіст взяти участ в другым варянті поломничества – з осередка грекокатолицкой молодежы “Сарепта” в Новици.

Детальна інформация і реєстрация: www.gora-jawor.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mija 90 lat od objawienia Matki Bożej na Górze Jawor, koło Wysowej.

Pierwszego dnia „Łemkowskiej Watry w Zdyni”, w piątek 17 lipca 2015 r. o godz. 6:00 wyruszy z watrowego pola pielgrzymka, która przez Regietów i Wysową dotrze na Górę Jawor.

Uroczystość na Górze Jawor rozpocznie o godzinie 10:00 Molebeń do Najświętszej Bogurodzicy, po którym będzie mieć miejsce Pontyfikalna Służba Boża zakończona procesją.

Jest również możliwość uczestniczenia w drugim wariancie pielgrzymki – z ośrodka Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” w Nowicy.

Szczegółowa informacja i rejestracja: www.gora-jawor.pl

GJ

* Три кроки в ніч * Three Steps into the Night * Trzy kroki w noc *

В Криници при нагоді сьвяткуваня 120. річниці народин Никифора был концерт львівской групи Три кроки в ніч
Послухайте – колисково на добру ніч… :-)

W Krynicy-Zdroju przy okazji świętowania 120. rocznicy narodzin Nikifora odbył się koncert lwowskiej grupy ‪#‎Три_кроки_в_ніч‬
Posłuchajcie – kołyskowo na dobrą noc… :-)