* Лемківскый фестіваль в Украіні * Łemkowski festiwal na Ukrainie *

Не вшыткы о тім знают, што Лемкы в Украіні тіж мают свою „ватру”, котру організуют од 1999 р. 1-2 серпня 2015р. фестіваль лемківской культуры „Дзвони Лемківщини” буде мал свою XVI едицию. Сьвяткуваня зачне ся в місті Монастириськ, де находит ся музей лемківской культуры, фестівальова сцена має своє місце в урочыщы „Бичова” недалеко міста. В попередніх роках выступили м.ін. ЛАПіТ „Кычера”, Lemko Tower, Козак Систем, Софія Федина.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Nie wszyscy wiedzą o tym, że Łemkowie na Ukrainie też mają swoją „watrę”, którą organizują od 1999 r. 1-2 sierpnia 2015r. festiwal kultury łemkowskiej „Dzvony Lemkivshchyny” będzie miał swoją XVI edycję. Uroczystość rozpocznie się w mieście Monastyrysk, gdzie znajduje się muzeum kultury łemkowskiej, zaś festiwalowa scena mieści się nieopodal w uroczysku „Byczowa”. W ubiegłych latach wystąpili m.in. ZPiT „Kyczera”, Lemko Tower, Kozak System, Sofija Fedyna.

lem-ukr