Одышли заслужены Лемкы / Odeszli zasłużeni Łemkowie

Пребарз нам прикро повідомляти, же того тыжня пращаме двоє заслуженых Лемків, што през долгы рокы діяли на благо нашой культуры і громады. 22 марця одышли пан Штефан Дзямба, єден з основателів Объєднаня Лемків в Польщы. 25 марця померли пані Ярослава Галик, голова сьвітовой орґанізациі СФУЛО. В глубокім жалю єднаме ся в болю з родинами упокійных. Вічная Ім Памят.

Штефан Дзямба 5.06.1929-22.03.2021
од 50. років діючий для справ нашой громады, член і основатель Объєднаня Лемків, ініциятор Лемківского комітету, што старал ся о вертаня маєтку выселеных Лемків, одзначений Срібным Крестом Заслугы і одзнаком „Вірний предкам”

Ярослава Галик 6.08.1953-25.03.2021
член суспільно-культурных орґанізаций, м.ін. украіньского товариства „Лемківщина”, голова Сьвітовой Федерациі Лемківскых Украіньскых Объєднань, авторка книжок, серед них посвячены Лемковині „Лемківщина – край наших предків”, „Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946”

– – – – – – – – – – – – –

Niezwykle przykro nam powiadamiać, że w tym tygodniu żegnamy dwoje zasłużonych Łemków, przez lata działających dla dobra naszej kultury i społeczności. 22 marca odszedł pan Stefan Dziamba, jeden z założycieli Zjednoczenia Łemków w Polsce. 25 marca zmarła pani Jarosława Galyk, przewodnicząca światowej organizacji SFULO. W głębokim żalu łączymy się w bólu z rodzinami zmarłych. Wicznaja Im Pamiat.

Stefan Dziamba 5.06.1929-22.03.2021
od lat 50. działający na rzecz naszej społeczności, członek i założyciel Zjednoczenia Łemków, inicjator Łemkowskiego komitetu, starającego się o przywrócenie majątku wysiedlonym Łemkom, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Wierny przodkom”

Jarosława Galyk 6.08.1953-25.03.2021
członek organizacji społeczno-kulturalnych, m.in. ukraińskiego towarzystwa „Lemkivshchyna”, przewodnicząca SFULO (Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Zjednoczeń), autorka książek, w tym poświęconych Łemkowszczyźnie „Łemkowszczyzna – kraj naszych przodków”, „Księga pamięci Łemkowszczyzny 1944-1946”

* Бурян в Вільхівци * Burjan w Olchowcu *

Вертаме до Лемківского Кермешу в Вільхівци. Друга част реляциі презентує фрагмент концерту групы Бурян з Ґорлиц. Заохочуєме до участи в іх концертах і закупу найновшой плыты „За селом” :-) В найближшым часі будут грати на Ватрі в Ждыни.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wracamy do Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu. Druga część relacji pokazuje fragment koncertu grupy Burjan z Gorlic. Zachęcamy do uczestnictwa w ich koncertach i zakupu najnowszej płyty „Za sełom” :-) W najbliższym czasie zagrają na Łemkowska Watra w Zdyni Лемківска Ватра в Ждини

* Уж гнет нова плыта групы Бурян ! * Już niebawem nowa płyta zespołu Burjan ! *

З той нагоды мают для Вас конкурс, зазрийте на іх сторінку, полюбуйте і дізнайте ся веце :-)
https://www.facebook.com/zespol.burjan
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Z tej okazji mają dla Was konkurs, zajrzyjcie na ich fanpage’a, kliknijcie „lubię to” i dowiedzcie się więcej :-)
https://www.facebook.com/zespol.burjan

Burjan

* Лемківскый фестіваль в Украіні * Łemkowski festiwal na Ukrainie *

Не вшыткы о тім знают, што Лемкы в Украіні тіж мают свою „ватру”, котру організуют од 1999 р. 1-2 серпня 2015р. фестіваль лемківской культуры „Дзвони Лемківщини” буде мал свою XVI едицию. Сьвяткуваня зачне ся в місті Монастириськ, де находит ся музей лемківской культуры, фестівальова сцена має своє місце в урочыщы „Бичова” недалеко міста. В попередніх роках выступили м.ін. ЛАПіТ „Кычера”, Lemko Tower, Козак Систем, Софія Федина.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Nie wszyscy wiedzą o tym, że Łemkowie na Ukrainie też mają swoją „watrę”, którą organizują od 1999 r. 1-2 sierpnia 2015r. festiwal kultury łemkowskiej „Dzvony Lemkivshchyny” będzie miał swoją XVI edycję. Uroczystość rozpocznie się w mieście Monastyrysk, gdzie znajduje się muzeum kultury łemkowskiej, zaś festiwalowa scena mieści się nieopodal w uroczysku „Byczowa”. W ubiegłych latach wystąpili m.in. ZPiT „Kyczera”, Lemko Tower, Kozak System, Sofija Fedyna.

lem-ukr

* Łemkowska Watra w Zdyni * Лемківска Ватра в Ждини *

Знате, што Лемківска Ватра в Ждыни має свій фейсбуковий фанпейдж ? З нього дізнате ся о вшыткых новинах звязаных з фестівальом і познате ближе ансамблі, котры выступлят уж за нецілы 2 тыжні !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Czy wiecie, że Łemkowska Watra w Zdyni ma swój facebookowy fanpage ? Dowiecie się z niego o wszystkich aktualnościach związanych z festiwalem i poznacie bliżej zespoły, które wystąpią już za niecałe 2 tygodnie !

Fanpage:  https://www.facebook.com/pages/%C5%81emkowska-Watra-w-Zdyni-%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/783116085139489

Watra-z

* Mamy zaszczyt zaprosić Was na XXV Łemkowską Watrę w Ługach * Маме чест запросити Вас на ХХV Лемківску Ватру в Лугах *

Просиме Вас на XXV Лемківску Ватру в Лугах! Уж чверт столітя розпаляме ватру, штобы ся стрітити, разом посьпівати, погуляти і веселити при традицийній лемківскій музыці і не лем :-)
Згідні зо звычайом, в пятницю (24.07.2015) ватряну сцену опануют молоды, енергійны ансамблі, заграют для Вас м.ін.: НАДІЯ, CoolБАБА, THE UKRAINIAN FOLK, а до забавы пригравати буде ДЕМАЙ.
По полній вражень пятници зберайте силы, не може Вас бракнути і в суботу!
Під час офіціального отвертя Ватры (25.07.2015) запрезентує ся німецка оркєстра Spielmannszug TuS Esingen Tornesch. Свій танцювально-сьпівучий програм вкаже ЛАСТІВОЧКА з Пшемкова, выступит тіж наймолодша група музычна LEMKO TOWER JUNIOR. Зза західньой границі приіхат традицийний ансамбль ГОРИЦВІТ, а зо сходу львівскій інструментальний ансамбль ROCKОКО. Не забракне тіж ґаздів Ватры в Лугах – LEMKO TOWER. Забаву заграт ВОДОГРАЙ.
Ватра вернула на своє давне місце, пляц фестівалю одремонтувано. Доступны будут лазничкы з пришніцами, а навет паркінґ з можливостьом підлучыня причепкы до електрикы.
Крім концертів жде на Вас море (а може озеро?) атракций! Мож буде поплывати каяками.
Діти забавляти буде Хованец зо сторінкы www.lemkoland.com, котрий зрыхтувал для наймолодшых гры і конкурсы.
Штобы дорослым не было смутно, для них тіж будеме мати конкурс. Глоны бавили сме ся при лемківскій Фамелияді. Того рока маме несподіванку :) Зберайте ся родинами і зголашайте під час Ватры!
О вшыткых новинках будеме Вас інформувати.

Луги ждут Вас!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na XXV Łemkowską Watrę w Ługach! Już od ćwierćwiecza rozpalamy watrę (łem. ognisko), aby się spotkać, wspólnie śpiewać, tańczyć i weselić przy tradycyjnej łemkowskiej muzyce i nie tylko :)
Zgodnie ze zwyczajem w piątek (25.07.2015) scenę opanują młode, energiczne zespoły, zagrają dla Was m.in. NADIJA, CoolBABA, THE UKRAINIAN FOLK, a do zabawy przygrywać będzie DEMAJ.
Po pełnym wrażeń piątku zbierajcie siły, nie może Was zabraknąć w sobotę!
Podczas oficjalnego otwarcia Watry (25.07.2015) zaprezentuje się niemiecka orkiestra Spielmannszug TuS Esingen Tornesch. Swój taneczno-śpiewaczy program przedstawi ŁASTIWOCZKA z Przemkowa, wystąpi też najmłodsza muzyczna grupa LEMKO TOWER JUNIOR. Zza zachodniej granicy przybędzie tradycyjny zespół HORYCWIT, a ze wschodu lwowski zespół instrumentalny ROCKOKO. Nie zabraknie również gospodarzy Watry w Ługach – grupy LEMKO TOWER, a zabawę zagra WODOHRAJ.
Watra wróciła na swoje dawne miejsce, plac festiwalu odremontowano. Będą dostępne łazienki z prysznicami, a nawet parking z możliwością podłączenia przyczepy do prądu.
Prócz koncertów czeka na Was morze (a może jezioro?) atrakcji! Można będzie popływać kajakami!
Dzieci będzie zabawiał Chowaniec ze strony www.lemkoland.com, który przygotował dla najmłodszych gry i konkursy.
Żeby dorosłym nie było smutno, dla nich też będzie konkurs. W ubiegłym roku bawiliśmy się przy łemkowskiej Familiadzie. Teraz mamy niespodziankę :) Zbierzcie rodziny i zgłaszajcie się do nas podczas trwania Watry!
O wszystkich aktualnościach będziemy Was informować.

Ługi czekają na Was!

Zapraszamy na stronę wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/110195845988810/

watra-lem watra-pol