* Выдавництво Lemko Tower / Wydawnictwo Lemko Tower *

Знате тоты книжкы? ? А може мате іх уж в себе на поличці? ? Публикациі представлены на знимках то част выдавничой діяльности Lemko Tower. В реляциі з Лемківской Ватры в Ждыни буде о лемківскій літературі, науковых позициях, перекладах сьвітовых діл на лемківскій язык і о тім, чом тото вшытко робиме :)
? Емісия авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00. Щыро просиме!
– – – – – – – – – – – – – –
Znacie te książki? ? A może macie już je na swojej półce? ? Publikacje przedstawione na zdjęciach to część wydawniczej działalności Lemko Tower. W relacji z Łemkowskiej Watry z Zdyni będzie o łemkowskiej literaturze, pozycjach naukowych, przekładach dzieł światowych na język łemkowski i o tym, dlaczego to wszystko robimy :)
? Emisja audycji w piątek o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00. Serdecznie zapraszamy!

* Ждыня од кухні / Zdynia od kuchni *

Просиме вшыткых на авдицию посвячену тогорічній едициі Лемківской Ватры в Ждыни. Перенесеме ся на хвильку до Чарной – місця першой ватры на Лемковині, а пак вернеме на цільове місце – до мальовничо положеной Ждыні, де найдеме ся під фестівальовом сценом і побесідуєме з шефовом обслугы сцены, Анном Баняс. Вертаме на ватру, будте гын з нами!

Премієра проґраму в понедільок 03.09. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję poświęconą tegorocznej edycji Łemkowskiej Watry w Zdyni. Przeniesiemy się na moment do Czarnej – miejsca pierwszej watry na Łemkowynie, potem wrócimy do miejsca docelowego – malowniczo położonej Zdyni, gdzie znajdziemy się pod festiwalową sceną oraz porozmawiamy z szefową obsługi sceny, Anną Banias. Wracamy na watrę, bądźcie tam z nami!

Premiera programu w poniedziałek 03.09. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Концерт ансамблю Надія на XXXVI Лемківскій Ватрі в Ждыни. Фот. Ярко Стремецкій
Koncert zespołu Nadija na XXXVI Łemkowskiej Watrze w Zdyni. Fot. Jarosław Stremecki

* „Сироп з полыну. Выгнаны в Акциi Вiсла” / „Syrop z piołunu. Wygnani w Akcji Wisła” *

Paweł Smoleński – dziennikarz, reporter i pisarz. W 2017 r. spod jego pióra wyszła książka pt. „Syrop z Piołunu. Wygnani w Akcji Wisła”, traktująca o wydarzeniach z 1947 roku. 20 lipca podczas XXXVI Łemkowskiej Watry w Zdyni miało miejsce spotkanie z Pawłem Smoleńskim, który w rozmowie z Anną Bas niejednokrotnie podkreślał, jak gorzkim może być piołun.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów rozmowy z autorem w piątek (24.08) o 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Павел Смоленьскiй – журналіста, репортер, писатель. В 2017 р. спiд його пера вышла книжка „Сироп з полыну. Выгнаны в Акциi Вiсла”, яка гварит о подiях 1947 рока. 20 липця в часi XXXVI Лемкiвской Ватры в Ждыни проходила стрiча з Павльом Смоленьскым, котрий в бесiдi з Анном Бас не раз підкрисьлял, як гiркiй може быти  полын.

Просиме выслухати фраґменты бесiды з автором в пятницю (24.08) о 20:00. Повторiня проґраму в суботу i недiлю о 15:00.

Piotr Smoleński, Syrop z piołunu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

Деревяным Путьом ЮНЕСКО по Лемковині – КВЯТОНЬ

Щыро просиме Вас на першу авдицию з циклю „Деревяным Путьом ЮНЕСКО по Лемковинi„, в котрій почуєте о Церкви св. Параскєвіі в Квятони. О істориі святыні, єй середині, веденых баданях археольоґічных і консервациі оповідят Пан Ваньо Гыра, провідник по памятці. Буде кусцьок о діяльности ЮНЕСКО и зголошыню деревяных церков на Лемковині на  Листу Сьвітовой Спадковины. Почуєме фолькльорну музику зо cьвіта, яка была презентувана в Церкви св. Параскєвіі в Квятони початком липця в рамах циклю концертів „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. На хвильочку перенесеме ся до Франциі, Швециі, Болгариі, Грециі, Кореі і Кытаю. Почуеме тіж о давных інструментах, такых як індийскє саранґі, болгарска ґыдулка, плоцка фідель і білгорайска сука.

На премєру просиме в понедільок 16 липця о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na pierwszą audycję z cyklu „Drewnianym Szlakiem UNESCO po Łemkowynie”. W premierowej odsłonie usłyszymy o cerkwi św. Paraskewii w Kwiatoniu. O historii świątyni, jej wystroju, prowadzonych pracach archeologicznych i konserwatorskich opowie Pan Jan Hyra, przewodnik po zabytku. Będzie też o działalności UNESCO i zgłoszeniu drewnianych cerkwi Łemkowszczyzny do wpisu na prestiżową Listę UNESCO. Usłyszymy muzyczne perełki folkloru z różnych zakątków świata, które wybrzmiały w cerkwi w Kwiatoniu początkiem lipca w ramach koncertu z cyklu „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. Na chwilę przeniesiemy się do Francji, Szwecji, Bułgarii, Grecji, Indii, Korei i Chin. Usłyszymy też o dawnych instrumentach takich jak sarangi indyjskie, gydułka bułgarska, fidel płocka czy suka biłgorajska.

Na premierę zapraszamy w poniedziałek 16 lipca o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Середина церкви в Квятони / Wnętrze cerkwi w Kwiatoniu
фот. Ваньо Гыра / fot. Jan Hyra

 

На святого Яна сьпіваме до рана!

Просиме Вас на ‘шватого Яна’ до Якубян коло Старой Любовні! Зайдеме на фестіваль, до церкви, а тіж побесідуєме з ведучыма ансамблю „Кечера”. Буде дуже сьпіву і автентичного фолькльору, як в ніч Івана-Купала.

Премєра авдициі в середу (10.07) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na „szwatoho Jana” do Jakubian koło Starej Lubowli! Odwiedzimy festiwal, lokalną cerkiew, porozmawiamy z ludźmi prowadzącymi zepół „Keczera”. Będzie mnóstwo śpiewów i autentycznego folkloru, jak powinno być w noc świętojańską.

Premiera audycji w środę (10.07) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o 16:00.

Фото: На шватого Яна, джерело: сторінка села Якубяны
Fotografia: Na szwatoho Jana, źródło: strona internetowa wsi Jakubiany

* Лемкыня в опері / Łemkini w operze *

Лемкы, сьпів і музика то натуральне получыня, котре нас нияк не чудує. Не од гнеска знатя, же де ся не зыйдеме, там ся несе! І то не лем по горах, але і престіжовых сценах, а і в театральных салях :) Гостьом нашого наступного проґраму буде Александра Міхнєвіч, сьпівачка оперова родом з Ліґниці, котра має лемківскє коріня. Як выглядат робота в опері? Як дбати о голос? О чым памятати перед входом на спектакль? Почуєте в найближшій авдициі!

Премєра в понедільок (2.07) о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowie, śpiew i muzyka to naturalne połączenie, które nas wcale nie dziwi. Nie od dziś wiadomo, że gdzie się pojawimy, tam się niesie! I to nie tylko po górach, ale i prestiżowych scenach, również w salach teatralnych :) Gościem naszego kolejnego programu będzie Aleksandra Michniewicz, śpiewaczka operowa z Legnicy, mająca łemkowskie korzenie. Jak wygląda praca w operze? Jak dbać o głos? O czym pamiętać przed wejściem na spektakl? Usłyszycie w najbliższej audycji!

Premiera w poniedziałek (2.07) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.