Олесіны прогулькы – Рим, Меджуґорьє / Podróże Oleny – Rzym, Medziugorie

Щыро просиме вшыткых на нaступний проґрам з циклю „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. Хоц за вікнами є уж праві зима, пані Олена забере нас до Італиі, в котрій николи сонця не бракує і до Меджуґорьє де явила ся Божа Матір. Наш гіст буде оповідати о своіх пeрежытях в час подорожи зо Звязком Емеритів і Рентистів.

Емісия в пятницю (30.11.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejny program z cyklu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. Choć za oknami mamy już prawie zimę, pani Olena zabierze nas do Włoch, które są zawsze słoneczne i do Medziugorie, gdzie objawiła się Matka Boska. Nasz gość będzie opowiadać o swoich przeżyciach podczas podróży ze Związkiem Emerytów i Rencistów.

Emisja w piątek (30.11.) o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o godz. 20:00.