46. Маковицка Струна / 46. Makovicka Struna

Під конец листопада любителі народной сьпіванкы берут кєрунок – до Бардійова або до Пряшова. Гын же мают місце три великы концерты, до котрых сьпівакы рыхтуют ся юж од яри. А Вы, коли послухате нашу авдицию, можете быти як публика Маковицкой Струны. До того мате змогу дізнати ся веце, бо о фестівалю будут оповідати артисты і сам режысер. Вшытко в товаристві музикы з концерту в Бардійові, зато не дайте ся просити!

Емісия в понедільок 3.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Pod koniec listopada miłośnicy ludowej pieśni orientują się na jeden azymut – Bardejów i Preszów, gdzie odbywają się trzy wielkie koncerty. Do tych koncertów śpiewacy zaczynają się przygotowywać już na wiosnę. A Wy, gdy posłuchacie naszej audycji, będziecie jak publiczność Makovickiej Struny. Do tego macie możliwość dowiedzieć się więcej niż zwykła publiczność, bo o festiwalu opowiedzą artyści i sam reżyser. Wszystko w akompaniamencie muzyki zarejestrowanej na koncercie w Bardejowie, dlatego nie dajcie się prosić!

Emisja w poniedziałek 3.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка: Іван Чіжмар / fotografia: Ivan Čižmar