То не лем ансамбль – то стиль жытя / To nie tylko zespół – to styl życia

Од малого Кычеряка до редактора лемківского радия. Приходит час на спомины і рефлексиі. Дознате ся, як выглядат пятя ся по щеблях карієры в лемківскым ансамблю і де гуляня в фолькльорній групі може завести молодого чловека. А тото вшытко з першой рукы! О „Кычері” зо середины оповіст Вам Ярко Стремецкій. Крім того почуєте кус архівальных награнь і о самым ювілейным концерті. Просиме Вас на проґрам з нагоды 25-літя Лемківского Ансамблю Пісьні і Танця „Кычера”.

Премієра в середу 21.11 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Od małego Kyczeriaka do redaktora łemkowskiego radia. Przychodzi czas refleksji i wspomnień. Dowiecie się, jak wygląda pięcie się po szczeblach kariery w łemkowskim zespole i dokąd tańczenie w folklorystycznej grupie może zaprowadzić młodego człowieka. A to wszystko z pierwszej ręki! O „Kyczerze” od środka opowie Wam Jarosław Stremecki. Ponadto usłyszycie nieco archiwalnych nagrań i o samym jubileuszowym koncercie. Zapraszamy Was na program z okazji 25-lecia Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”.

Premiera w środę 21.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка з архіву Кычеры
zdjęcie z archiwum Kyczery