Фотоґрафую, жебы оповісти тоту історию / Fotografuję, by opowiedzieć tę historię

Марта Іванек єст творцьом документальных фільмів і знимок, діючым головні в Канаді і на Украіні. Єй праця бадат суспільност і родину через шкло тотожности і памяти — што з них маме і што ся діє, кєд тратиме з нима получыня. Мартины родиче еміґрували в Канаду і звязок з громадом грат важну ролю в єй жытю.

Закінчыла журналістику на Ryerson University і фотожурналістику на Loyalist College. Єй праці явили ся в такых публикациях як The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Трираз нагородили ю в конкурсі Canadian National Magazine Award, єй праці были одзначены през Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

В найближшім проґрамі Марта Іванек оповіст о своім фотоґрафічнім проєкті, про котрий тым разом приіхала до Польщы. О першых вражынях зо Щавника, котрий знала лем з оповісти діда. О стрічах з выселеныма, іх дітми і внуками.

Премієра проґраму в пятницю 23.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Marta Iwanek jest twórcą filmów dokumentalnych i zdjęć, działającym gównie w Kanadzie i na Ukrainie. Jej praca bada społeczność i rodzinę przez pryzmat tożsamości i pamięci — co one nam dają i co się dzieje, kiedy tracimy z nimi połączenie. Rodzice Marty emigrowali do Kanady, więź ze wspólnotą odgrywa w jej życiu ważną rolę.

Ukończyła dziennikarstwo na Ryerson University oraz fotoreportaż na Loyalist College. Jej prace pojawiały się w takich publikacjach jak The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Trzyktornie nagradzana była w konkursie Canadian National Magazine Award, jej prace wyróżnione były przez Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

W najbliższym programie Marta Iwanek opowie o swoim projekcie fotograficznym, dla którego tym razem przyjechała do Polski. O pierwszych wrażeniach ze Szczawnika, który znała jedynie z opowieści dziadka. O spotkaniach z przesiedlonymi, ich dziećmi i wnukami.

Premiera programu w piątek 23.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Фот. Наталія Іванек / fot. Natalia Iwanek