* Лемківскій челендж / Łemkowski challenge *

#70споминів #70згадок #70wspomnien

Пару дни тому в социяльных медиях зъявил ся таємничий профіль Бабы Ладзі, котрий започаткувал цєкаву ініциятыву серед інтернавтів  Акция полігат на тым, штобы вшмарити на свою таблицю знимку або награня бабы ци діда і написати одкаль походят. При тім означат ся 3 особы, котры мают тыжден, жебы зробити тото само і номінувати наступных учасників. Челендж має на ціли звернути увагу на важну річ, яком є памят о нашых предках і лемківскых корінях. Заохочаме Вас до участи в тій ініциятыві!

– – – – – – – – – – – – –

Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawił się tajemniczy profil Babci Ladzi, który zapoczątkował ciekawą inicjatywę wśród internautów  Akcja polega na tym, aby opublikować na swojej tablicy zdjęcie lub nagranie babci bądź dziadka i napisać, skąd pochodzą. Przy tym oznacza się 3 osoby, które mają tydzień na zrobienie tego samego i nominowanie kolejnych uczestników. Challenge ma na celu zwrócenie uwagi na ważną sprawę, którą jest pamięć o naszych przodkach i łemkowskich korzeniach. Zachęcamy Was do udziału w tej inicjatywie!

На знимці Поликарп і Володимира Попович в Климківці.
Na zdjęciu Polikarp i Włodzimierza Popowycz w Klimkówce.