* КОНКУРС / KONKURS *

Помалы ближыт ся студенцкє свято! А при тым Лемкы не спят ? і зас рыхтуют ся до участи в Лемконалиях. Орґанізаторы оголашают конкурс на проєкт банеру, котрий Лемкы горді будут нести в часі студенцкых походів во Вроцлавю. Што мож выграти? 2 листкы на Статочок – шыфу плываючу по Одрі з веселым лемківскым екіпажом, што є незмінным пунктом проґраму. Ничым сте неограничены, кєд іде о тему і формат файлю. Найліпше зрыхтувати проєкт в мінімум 150 DPI, а перевыджений вымір транспаренту то 1,4 m x 3 m. Зголошыня можете присылати до 30 квітня на адрыс lemlewkowicz@gmail.com з наголовком «Transparent Lemkonalia». Проєкт выберут орґанізаторы, а результаты оголошены будут до 3 мая 2018 р.

– – – – – – – – – – – – – –

Powoli zbliża się studenckie święto! A przy tym Łemkowie nie śpią ? i znów przygotowują się do udziału w Lemkonaliach. Organizatorzy ogłaszają konkurs na projekt banneru, który Łemkowie dumnie nieść będą podczas pochodów studenckich we Wrocławiu. Co można wygrać? 2 bilety na Stateczek – prom pływający po Odrze z wesołą łemkowską załogą, który stał się nieodłącznym punktem programu. Nie jesteście niczym ograniczeni, jeśli chodzi o tematykę i format pliku. Najlepiej przygotować projekt w minimum 150 DPI, a przewidziany wymiar transparentu to 1,4 m x 3 m. Zgłoszenia możecie przysyłać do 30 kwietnia na adres lemlewkowicz@gmail.com z tytułem „Transparent Lemkonalia”. Projekt wybrany zostanie przez organizatorów, a wyniki ogłoszone będą do 3 maja 2018 r.