* Олесіны прогулькы – Свята Земля / Podróże Oleny – Ziemia Święta *

Щыро просиме вшыткых на нaступний проґрам з циклю „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котры зъіздили кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. В тій авдициі почуєте бесіду пані Олены, котры будут оповідати о своіх пасхальных пережытях в Святiй Земли з 1997 рока.

Емісия в вiторок (15.05) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

Serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejny program z cyklu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać jej historie dalej i tak też się stało. W tej audycji wysłuchacie rozmowy z panią Oleną, która będzie opowiadała o swoich paschalnych przeżyciach w Ziemi Świętej z 1997 roku.

Emisja we wtorek (15.05) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

* Олена Шпытко, з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі Вісла выселена была до Михалова на Нижнім Шлеску, де мешкат до гнеска.
– – – – – – – – – – – – – – –
Olena Szpytko, z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji Wisła została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, gdzie mieszka do dziś.