* Наша істория єст барз долга і цілий час невесела / Nasza historia jest bardzo długa i ciągle niewesoła *

То слова пана Штефана Дзямбы, найстаршого мешканця Ждыні. Стрітили сме ся з нима літом, нашли для нас кус часу, жебы оповісти о Лемковині. Хоц бесідували сме о селі, церкви, ремеслах, ґаздуваню, колядуваню і як то Лемкы жыли разом з Жыдами і Циґанами, пан Штефан фурт вертали до тяжкых спомин з часів акциі „Вісла”. Рішыли сме поділити нашу бесіду і представити ю в двох частях.

Першу авдицию посвячену выселіню почуєте в понедільок (6.11) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

To słowa pana Stefana Dziamby, najstarszego mieszkańca Zdyni. Spotkaliśmy się z nim latem, znalazł dla nas czas, by opowiedzieć o Łemkowszczyźnie. Choć rozmawialiśmy o wsi, cerkwi, rzemiosłach, gospodarce, kolędowaniu i jak to Łemkowie żyli razem z Żydami i Cyganami, pan Stefan wciąż powracał do ciężkich wspomnień z czasów akcji „Wisła”. Zdecydowaliśmy się podzielić nasz wywiad i zaprezentować go w dwóch częściach.

Pierwszą audycję poświęconą wysiedleniu usłyszycie w poniedziałek (6.11) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Пан Штефан Дзямба і Оксана Грабан / Pan Stefan Dziamba i Oksana Graban