* Тепер не така природа / Teraz przyroda już nie taka *

Просиме Вас на другу част бесіды з паном Штефаном Дзямбом – найстаршым мешканцьом Ждыні. По споминах тяжкой долі выселеных Лемків пришол час на образ села сперед акциі „Вісла”. Пан Штефан оповіли нам, як розвинена была Ждыня, де стояла школа, жыдівска корчма і тартак. Буде тіж о тім, як ся жыло ждынянам в вельокультуровім середовиску, як ходили на ярмакы і по коляді. Не бракне анеґдот з жытя простых люди і рефлексий о змінах в природі.

Як ся давно ґаздувало в Ждыни? Почуєте в другій части бесіды з паном Штефаном Дзямбом. Емісия проґраму в середу (8.11) о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na drugą część wywiadu z panem Stefanem Dziambą– najstarszym mieszkańcem Zdyni. Po wspomnieniach ciężkiego losu wysiedlonych Łemków przyszedł czas na obraz wsi sprzed akcji „Wisła”. Pan Stefan opowiedział nam, jak rozwinięta była Zdynia, gdzie stała szkoła, karczma żydowska i tartak. Będzie również o tym, jak żyło się mieszkańcom Zdyni w wielokulturowym środowisku, jak chodzili na jarmarki i po kolędzie. Nie zabraknie anegdot z życia prostych ludzi i refleksji o zmianach w przyrodzie.

Jak dawniej gospodarzono w Zdyni? Usłyszycie w drugiej części wywiadu z panem Stefanem Dziambą. Emisja programu w środę (8.11) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Fot. Lemko TV