* Серед Гамерикы корчма мурувана / W Ameryce karczma murowana *

Еміґранцка сьпіванка – веселіст і жаль в єднім? Побесідуєме о тім, як подорожували, працювали і жыли еміґранты в Гамериці і не лем. Послухаме, як родина і люба фраірка чекали хлопчысків на рідній земли. А вшытко на основі сьпіванок, з якых дознаме ся, хто был як малий робачок і як жены знали ґаздувати дулярями, што іх хлопы щедро посылали зза Велькой Млакы до старого краю. Буде тіж конкурс, бо файні о музиці радити, та іщи файніше – музику дістати!

Слухайте в пятницю 3.11 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Pieśń emigracyjna – radość i żal w jednym? Porozmawiamy o tym, jak podróżowali, pracowali i żyli emigranci w Ameryce i nie tylko. Posłuchamy, jak rodziny i ukochane dziewczyny czekały na kawalerów w ojczystym kraju. A wszystko to na podstawie pieśni, które opowiedzą nam, kto był jak mały robaczek i jak żony umiały zagospodarować dolary, szczodrze słane przez mężów zza Wielkiej Wody do starego kraju. Nie ominie nas też konkurs, bo o muzyce fajnie jest opowiadać, ale jeszcze fajniej muzykę wygrać!

Słuchajcie w piątek 3.11 o godz. 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę 20:00.

Знимка: Еміґранты на Ellis Island в 1892 році
Fotografia: Emigranci na Ellis Island w 1892 roku