* Стріча Конечнян / Spotkanie Koniecznian *

70 років по выселіню Конечняне зас ся стрітят на рідній земли. Приєднайте ся до выдаріня, гын будут ся зъявляти детальны інформациі.
– – – – – – – – – – – – – – – –
70 lat po wysiedleniu Koniecznianie znów spotkają się na rodzimej ziemi. Przyłączcie się do wydarzenia, będą tam się pojawiać szczegółowe informacje.

ГЕВ / TUTAJ ===> Стріча Конечнян / Spotkanie mieszkańców wsi Konieczna