* Иде літо до Любіна * Idzie lato do Lubina *

Obrazek

Знате коли в Лемків зачынат ся літо? Юж в тоту суботу! Приіжджайте до Любіна, будуе музика, будут сьпівы і добра забава, принесте зо собом мериндзю і добрий настрій. Памятайте, як повідат приповідка „єден Лемко літа не чынит”, то чым нас буде веце, тым ліпше

31 мая, Любін (за готельом Еуропа), стартуєме о год. 16.00.
Органiзаторамы стрiчы сут Стоваришыня Православне i Парафiя Православна в Любiнi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wiecie kiedy u Łemków zaczyna się lato ? Już w tę sobotę ! Przyjeżdżajcie do Lubina, będzie muzyka, będą śpiewy i dobra zabawa, przynieście z sobą prowiant i dobry nastrój. Pamiętajcie, jak powiada przysłowie „jeden Łemko lata nie czyni”, dlatego im więcej nas będzie, tym lepiej.


31 maja, Lubin (za hotelem Europa), startujemy o godz. 16.00
Organizatorami spotkania jest Stowarzyszenie Prawosławne i Parafia Prawosławna w Lubinie.