* Потрібна поміч на Балканах * Potrzebna pomoc na Bałkanach *

Obrazek
Як інформували нас медіа в остатніх днях, найвекша од 100 років вода затопила міста в Сербіі і Босьні, ціли родини лишыли ся без даху над головом і варунків до жытя.
Наше радіо отримало лист, в якым о. Мирослав Кернишин звертат ся о поміч для парафіян грекокатолицкой церкви Христа Царя в Баня Луці (Босьня). Лист найдете в додатку.
Можете тіж переказати дари, збірка організувана є м.ін. во Вроцлаві, приєднайте ся до акциі! Приносте ідло, посьціль, лахы, притулянки для діти… О тым, што потрібне і як можете помочы дізнате ся гев: https://www.facebook.com/events/1448799375363600/

——————————————————————–
Jak informowały nas media w ostatnich dniach, największa od ponad 100 lat powódź zatopiła miasta w Serbii i Bośni, całe rodziny pozostały bez dachu nad głową i warunków do życia.
Nasze radio otrzymało list, w którym o. Myroslav Kernyszyn zwraca się z prośbą o pomoc dla parafian grekokatolickiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Banja Luce (Bośnia). List znajdziecie w załączniku.
Możecie również przekazać dary, zbiórka organizowana jest m.in. we Wrocławiu, przyłączcie się do akcji! Przynoście produkty spożywcze, pościel, ubrania, przytulanki dla dzieci… O tym, co potrzebne i jak możecie pomóc dowiecie się tutaj: https://www.facebook.com/events/1448799375363600/