* Ватровий сервіс оголошыньовий * Watrowy serwis ogłoszeniowy *

Obrazek


Сезон Ватр зблыжат ся велькыма крокамы! Выберате ся до Ждыні, Лугів, Михалова… а може на кажду єдну? Для вшытких ватровычів створена є таблиця оголошынь. Глоны з помочом ВатроСТОПу на фестівалі доіхал неєден Лемко, тепер можете добесідувати ся тіж в іншых справах. Записуйте ся і запрашайте знаємых!

https://www.facebook.com/events/650364618365307/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sezon Watr zbiża się wielkimi krokami! Wybieracie się do Zdyni, Ługów, Michałowa… a może na każdą z nich? Dla wszystkich watrowiczów stworzono tablicę ogłoszeń. W minionym roku dzięki pomocy WatroSTOPu na festiwale dojechał niejeden Łemko, teraz możecie się dogadać i w innych sprawach. Zapisujcie się i zapraszajcie znajomych!

Więcej tutaj: https://www.facebook.com/events/650364618365307/