* Війна, а по війні… * Wojna, a po wojnie… *

Якій был бойовий шлях лемківскых вояків в часі ІІ Сьвітовой Війны? Хто і де іх школил? Кого з села Чорне вывезли на Украіну, а кого на західні землі Польщы? Як Лемкы давали сой раду в першых роках на чужыні?

Просиме до Радіо Лемко на другу част бесіды з паном Адамом Барном. Тото вшытко уж в суботу 02. 04. 2016 р. в Радіо Лемко о годині 19.00. Повторіня в неділю о 20.00. Не дайте ся просити!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jak wyglądał szlak bojowy łemkowskich żołnierzy podczas II Wojny Światowej? Kto i gdzie zajmował się ich szkoleniem? Kogo ze wsi Czarne wywieziono na Ukrainę, a kogo na zachodnie ziemie Polski? Jak Łemkowie radzili sobie podczas pierwszych lat na obczyźnie?

Zapraszamy do Radio Lemko na drugą część rozmowy z panem Adamem Barną. To wszystko już w sobotę 02.04. 2016 r. w Radio Lemko o godzinie 19.00. Powtórka w niedzielę o 20.00. Nie dajcie się prosić!

pered