* Вірту@льны Гуслі * Wirtu@lne Gęśle *

Хцеме Вас заохотити до голосуваня в плебісциті „Віртуальны Гуслі”, в котрым берут участ лемківскы выдавництва, якы зявили ся в 2015 році. То уж 13. едиция плебісциту фольковых плыт, може вкаже ся она щестлива? Напевно мают на тото надію ансамбль „Серенча” і Фундация Стара Дорога, котры плекают лемківскій фолькльор.

Група „Серенча” істнує од 1997 рока, а назва хоснувана през карпацкых Руснаків з мадярского значыт „щестя”. Ансамбль выдал плыту „Ой ле лем”, на котрій находит ся 11 сьпіванок, як сами пишут, „до танця і рефлексиі”. Музыкантів могли сте чути на лемківскых ватрах і іншых фестівалях, грают тіж г Высові, в корчмі „Gościnna Chata”. Но і очывидно в Радіо Лемко :)

ojlelem-807x675

Фундация Стара Дорога выдала глони плыту „Там на горі черешенька”, находят ся на ній не публікуваны дотля награня з тереновых бадань Романа Райнфуса. Є то веце як 60 сьпіванок звязаных з ріжныма обрядами і традициями, м.ін. весільны, похоронны, собітковы, вечирковы, пастырскы і іншы. Додатково серед записів найти можна оповісти Лемків о страхах або мазярскій заклик.

tam-na-hori-czereszenka

На тоты і іншы выдавництва (в категориях „плыта” і „найцєкавша окладка”) можете голосувати до 30 квітня на страні плебісциту: http://www.gesle.folk.pl/?&akcja=pokaz&rok=2016

А мы жычыме поводжыня! :)

– – – – – – – – – – – – – – –

Chcemy Was zachęcić do głosowania w plebiscycie „Wirtualne Gęśle”, w którym udział biorą łemkowskie wydawnictwa z 2015 r. To już 13. edycja plebiscytu płyt folkowych, może okaże się ona szczęśliwa? Na pewno liczy na to zespół „Serencza” i Fundacja Stara Droga, reprezentujące łemkowski folklor.

Grupa „Serencza” istnieje od 1997 roku, nazwa jest używana przez karpackich Rusinów, pochodzi z języka węgierskiego i oznacza „szczęście”. Zespół wydał płytę „Oj le lem”, na której znajduje się 11 utworów, jak sami piszą, „do tańca i refleksji”. Muzyków mogliście usłyszeć na łemkowskich watrach i innych festiwalach, grają również w Wysowej-Zdroju, w karczmie „Gościnna Chata”. No i oczywiście w Radio Lemko :)

ojlelem-807x675

Fundacja Stara Droga w ubiegłym roku wydała płytę „Tam na hori czereszeńka”, na której znajdują się niepublikowane dotychczas nagrania z badań terenowych Romana Reinfussa. Jest to ponad 60 pieśni związanych z różnorodnymi obrzędami i tradycyjami, m.in. weselne, pogrzebowe, sobótkowe, weczyrkowe, pasterskie i inne. Ponadto wśród zapisów możemy znaleźć opowieści Łemków o strachach czy maziarskie zawołanie.

tam-na-hori-czereszenka

Na te i inne wydawnictwa (w kategoriach „płyta” i „najciekawsza okładka”) możecie głosować do 30 kwietnia na stronie plebiscytu: http://www.gesle.folk.pl/?&akcja=pokaz&rok=2016

A my życzymy powodzenia! :)