Лемконалія 2016! Lemkonalia 2016!

Скоро зближают ся дни студентів, котры в Польщи зовут ся Ювеналіями, зато лемківска молодіж тіж громадит ся при тій нагоді і святкує разом :) Буде похід без місто, ґріль і кус пізнійше гостина на „статочку”.

Памятате гасло „THIS IS LEMKO!”? Власьні при нагоді Лемконалій студенты выдумали кошелькы з корольом Спарты, тым разом выбрали тему „Гры о престол” :) Нед Старк не грудьох запаленых Лемків? Чом ні?! Кошелька напевно буде звертала увагу і не стратиш ся в ювеналійовым толпі – все найдеш своіх! ;) Кєд не буде Вас в часі студенцкых дни во Вроцлавю, не шкодит, тіж можете замовити собі таку кошельку. Про вшыткы дрібниці дізнате ся гев: Лемконалія – кошелькы

lemkonalia

Подаєме тіж намір на Лемконалійовы выдаріня во Вроцлавю:

Похід (12.05.2016):
https://www.facebook.com/events/1733632840248848/

Ґріль (12.05.2016):
https://www.facebook.com/events/1146091358757830/

Статочок (28.05.2016):
https://www.facebook.com/events/501688023352926/

УВАГА!
LEMKOS ARE COMIG!
ЛЕМКЫ НАДХОДЯТ!

– – – – – – – – – – – – – – –

Wielkimi krokami zbliżają się dni studenckie, które w Polsce nazywane są Juwenaliami, dlatego łemkowska młodzież też zbiera się przy tej okazji i świętuje razem :) Będzie pochód przez miasto, grill i trochę później biesiadowanie na „stateczku”.

Pamiętacie hasło „THIS IS LEMKO!”? To właśnie przy okazji Lemkonaliów studenci wymyślili koszulki z królem Sparty, tym razem wybrali temat „Gry o tron” :) Ned Stark na piersiach zapalonych Łemków? Czemu nie?! Koszulka z pewnością będzie zwracać uwagę i nie zgubisz się w juwenaliowym tłumie – zawsze znajdziesz swoich! :) Jeśli nie będzie Was w czasie dni studenckich we Wrocławiu, nie szkodzi, też możecie zamówić sobie taką koszulkę. O wszystkich szczegółach dowiecie się tutaj: Lemkonalia – koszulki

lemkonalia

Podajemy również namiary na Lemkonaliowe wydarzenia we Wrocławiu:

Pochód (12.05.2016):
https://www.facebook.com/events/1733632840248848/

Grill (12.05.2016):
https://www.facebook.com/events/1146091358757830/

Stateczek (28.05.2016):
https://www.facebook.com/events/501688023352926/

UWAGA!
LEMKOS ARE COMIG!
ŁEMKOWIE NADCHODZĄ!

lemkonalia2