Осін на Лемковині / Jesień na Łemkowynie

Дорогы діточкы! Специяльні для Вас пташок Хованец і дідо Семан з Лемколянду зрыхтували радіовий проґрам. Тым разом оповідят Вам, як на Лемковині выглядат золота осін, пояснят явиска природы і як давно жыло ся в Бескидах. Дознате ся, як розпознати, же тота пора рока задуркала до нашых двери, чом боцаны не носят шапок, якы забавкы дає нам осін, якы то сут „обаряны компері” і чом баба Оля фурт ся крутят по кухни. Разом з Хованцьом познате таємницю дідовой певниці і бабиной мармоляды. Не хыбит вершыків, сьпіванок, загадок і КОНКУРСУ! Щыро просиме Вас на авдицию з циклю „Лемколянд на добраніч”.

Премієра в середу 25.09 о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю в годинах 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci! Specjalnie dla Was ptaszek Chowaniec i dziadek Seman z Lemkolandu przygotowali program radiowy. Tym razem opowiedzą Wam, jak na Łemkowynie wygląda złota jesień, wyjaśnią zjawiska przyrody i jak dawniej żyło się w Beskidach. Dowiecie się, jak rozpoznać, że ta pora roku zapukała do naszych drzwi, dlaczego bociany nie noszą czapek, jakie zabawki daje nam jesień, jakie to są „obarjane” ziemniaki i dlaczego babcia Ola ciągle krząta się po kuchni. Razem z Chowańcem poznacie tajemnicę dziadkowej piwnicy i babcinej marmolady. Nie zabraknie wierszyków, piosenek, zagadek i KONKURSU! Serdecznie zapraszamy Was na audycję z cyklu „Lemkoland na dobranoc”.

Premiera w środę 25.09 o godz. 19:00, powtórki w weekend w godzinach 14:00 і 20:00.