* Надія на свята * Nadija na święta *

Оголашаме результаты нашого святочного конкурсу :) При нагоді авдициі про найновшу платню ансамблю НАДІЯ мож было выграти альбум „Магія Свят”. Уважны слухачы одповіли на зьвіданя про наклад того выданя – 23 тис. :) Серед осіб, котры взяли участ в конкурсі і сполнили вшыткы умовы, выльосували сме выграного. „Магію Свят” з автографами членів групы Надія отримат Ольга Гойсак :) Ґратулюєме!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ogłaszamy wyniki naszego świątecznego konkursu :) Przy okazji audycji o najnowszej płycie zespołu NADIJA można było wygrać album „Magia Świąt”. Uważni słuchacze odpowiedzieli na pytanie dotyczące nakładu tego wydania – 23 tys. :) Wśród osób, które wzięły udział w konkursie i spełniły wszystkie warunki, wylosowaliśmy zwycięzcę. „Magię Świąt” z autografami członków grupy Nadija otrzyma Olga Hojsak :) Gratulujemy!

P1100030