*Наш пан Цисар * Nasz pan Cesarz*

Наш пан Цисар, малюваны гусаре, касарні, майоровы коні і невірны фраіркы. Тото вшытко найдете в Радіо Лемко! Слухайте авдицию про рекрутскы сьпіванкы!

Емісия в понедільок  о 19.00, повтаряме в неділю о 18.00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Nasz pan Cesarz, malowani huzarzy, koszary, majorowe konie i niewierne narzeczone. To wszystko znajdziecie w Radio Lemko! Słuchajcie audycji o rekruckich pieśniach!

 Emisja w poniedziałek  o 19.00, powtórka w niedzielę o 18.00.

rkom4