* Лемківскій в школі [ФІЛЬМ] / Łemkowski w szkole [FILM] *

 Вакациі — така была тема єдных з остатніх занят лемківского, веденых през паню Маргариту Гербут  Хоц до вересня іщы кус, вартат уж тепер подумати о записаню діти на лемківскій. Вчыйме ся свого! 
– – – – – – – – – – – – – – – –
 Wakacje — taki był temat jednych z ostatnich zajęć łemkowskiego, prowadzonych przez panią Małgorzatę Herbut  Choć do września jeszcze trochę czasu, warto już teraz pomyśleć o zapisaniu dzieci na łemkowski. Uczmy się swego!