* Лемківскій в предшкілю [ФІЛЬМ] / Łemkowski w przedszkolu [FILM] *

Гнеска запрезентуют ся наймолодшы Лемкы з Пшемкова 
Пізрийте, як выглядают занятя лемківского в предшкілю!
– – – – – – – – – –
Dziś zaprezentują się najmłodsi Łemkowie z Przemkowa 
Zobaczcie, jak wyglądają zajęcia łemkowskiego w przedszkolu!