Радіо Лемко для діти / Radio Lemko dla dzieci

Прото же в Польщы позапераны сут школы на найближшы два тыжні, специяльні для нашых наймолодшых слухачів зрыхтували сме бльокы з проґрамами і музиком для діти. Каждого дня, од понеділька до пятниці в годинах 10:00-12:00, мож будете почути авдициі з циклю Лемколянд (серед них байкы і едукацийны проґрамы), переполнены звуками акциі і розбуджаючы представу Оповіданкы бабы Теклі, тай фраґменты авдіокнижок з сериі Ґолем – Віні Пу і Малого Прінца по лемківскы. Вшытко в представленім порядку і в товаристві лемківскых сьпіванок для діти. На списі найдете наголовкы окремых проґрамів на каждий ден протягом того тыжня, плян на другій тыжден опубликуєме за пару дни. Просиме Вас щыро до нашой байковой загорідкы. Будте здравы і майте ся добрі!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ponieważ w Polsce szkoły są zamknięte przez najbliższe dwa tygodnie, specjalnie dla naszych najmłodszych słuchaczy przygotowaliśmy bloki z programami i muzyką dla dzieci. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00, będzie można usłyszeć audycje z cyklu Lemkoland (wśród nich bajki i programy edukacyjne), przepełnione dźwiękami akcji i pobudzające wyobraźnię Opowieści babci Tekli, a także fragmenty audiobooków z serii Golem – Kubusia Puchatka i Małego Księcia po łemkowsku. Wszystko w przedstawionej kolejności i w towarzystwie łemkowskich piosenek dla dzieci. Na liście znajdziecie tytuły poszczególnych programów na każdy dzień w ciągu tego tygodnia, plan na kolejny tydzień opublikujemy za kilka dni. Zapraszamy Was serdecznie do naszego bajkowego ogrodu. Bądźcie zdrowi i miejcie się dobrze!