З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко / Z Garderoby Make Life Lemko

Дуже докола нас змін, ситуация на сьвіті і в нашій сусідзкій околици вывернула наше штоденне жытя горізнач. Што ж нам робити? Раіме лишыти ся дома і заняти голову дачым добрым для духа. Міля Пыж просит Вас на свій проґрам з циклю З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко, посвяченого моді і стильови жытя. Мож бесідувати о моді в часах заразы? Кєд підыйдеме до того як до гляданя інспіраций і імпульсу до креативного думаня, коли заперты сме в штырьох стінах, то найдеме в тім дуже доброго. Для спокою духа, спільной забавы з дітми і при нагоді для нашой шафы. Рыхтуйте ножыці, ниткы і фарбкы! Міля має для Вас гідні думок родом зо швальні і майстерні проєктанта. А кєд за єй намовом переробите своі лахы, не забудте ся нам нима похвалити.

Чуєме ся юж в середу 18.03 о годині 20:00 лем в Радіо Лемко! Повторіня пустиме в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Sporo wkoło nas zmian, sytuacja na świecie i w naszej sąsiedzkiej okolicy wywróciła nasze codzienne życie do góry nogami. Cóż nam począć? Zalecamy pozostanie w domu i zajęcie głowy czymś dobrym dla ducha. Emilia Pyrz zaprasza Was na swój program z cyklu Z Garderoby Make Life Lemko, poświęconego modzie i stylowi życia. Można mówić o modzie w czasach zarazy? Jeśli podejdziemy do tego jak do poszukiwania inspiracji i impulsu do kreatywnego myślenia, kiedy zamknięci jesteśmy w czterech ścianach, to znajdziemy w tym wiele dobrego. Dla spokoju ducha, wspólnej zabawy z dziećmi i przy okazji dla naszej szafy. Szykujcie nożyce, nici i farby! Emilia ma dla Was sporo pomysłów rodem ze szwalni i warsztatu projektanta. A jeśli za jej namową przerobicie swoje ubrania, nie zapomnijcie się nimi pochwalić.

Słyszymy się już w środę 18.03 o godz. 20:00 tylko w Radio Lemko! Powtórki wyemitujemy w sobotę i niedzielę o 14:00.