Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

Просиме нашых наймолодшых слухачів на проґрам з циклю „Лемколянд на добраніч”. Почуєте байку о бідным хлопцю, котрий за свою одвагу, мудріст і добре серце заслужыл королівства. Не буде хыбило збієцкой дружыны, маґічной штукы і прекрасных дівок короля. Буде ся гідні діяти!

На лемківску байку в товаристві емоцийной музикы просиме в четвер 12.03. о год 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy naszych najmłodszych słuchaczy na program z cyklu „Lemkoland na dobranoc”. Usłyszycie bajkę o biednym chłopcu, który za swoją odwagę, mądrość i dobre serce zasłużył na królestwo. Nie zabraknie zbójeckiej szajki, magicznych sztuczek i przepięknych córek króla. Sporo będzie się działo!

Na łemkowską bajkę w towarzystwie emocjonującej muzyki zapraszamy w czwartek 12.03. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 19:00.


образок Юлієты Ґонзалез-Спрінґер зо збіркы байок „Як липнане сонце до міха імали” (вид. Кычера)
ilustracja Juliety González-Springer ze zbioru bajek „Jak lypniane sonce do micha imaly” (wyd. Kyczera)