Байковый сьвіт Миколая Буряка / Bajkowy świat Mikołaja Buriaka

Данько Горощак просит слухачів Радіо Лемко на вечорну стрічу з байками. Лем попереджаме, же не вшыткы байкы сут перезначены для діти. В проґрамі почуєте творы лемківского писателя Миколая Буряка, котры родом зо села Смеречне на Лемковині. Веце о жытю того здібного Лемка почуєте в авдициі. Запрезентуєме вершуваны байкы, в котрых не бракне алеґориі, жарту і золотых думок, адже кажда байка несе нам науку. Творы походят з кныжкы „Байковый сьвіт Миколая Буряка” выданой в Зиндранові в 2011 році стараньом Товариства Розвитку Музею Лемківской Культуры. Красьні просиме на проґрам!

Премієра проґраму в пятницю 24.12.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (25-26.12.) о год. 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Daniel Horoszczak zaprasza słuchaczy Radio Lemko na wieczorne spotkanie z bajkami. Tylko uprzedzamy, że nie wszystkie bajki są przeznaczone dla dzieci. W programie usłyszycie utwory łemkowskiego pisarza Mikołaja Buriaka, który pochodził ze wsi Smereczne na Łemkowszczyźnie. Więcej o życiu tego zdolnego Łemka usłyszycie w audycji. Zaprezentujemy bajki pisane wierszem, w których nie zabraknie alegorii, żartu i złotych myśli, w końcu każda bajka niesie nam pewną naukę. Utwory pochodzą z książki „Bajkowy świat Mikołaja Buriaka” wydanej w 2011 roku w Zyndranowej staraniem Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej. Pięknie prosimy na program!

Premiera programu w piątek 24.12.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.12.) o godz. 15:00.


Байковый сьвіт Миколая Буряка / Bajkowy świat Mikołaja Buriaka
(страна выдавця / strona wydawcy https://www.zyndranowa.org/)