9. Łemkowska Paczka / 9. Лемківска Пачка / The 9th Lemko Package

[PL] „Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. To już 9. edycja!

Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane będą w greckokatolickich i prawosławnych parafiach.

Jak zawsze, wpłaty można kierować na konto parafii:
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Postanowiliśmy również stworzyć zrzutkę na ten cel. Dzięki temu sami decydujecie, czy na liście wpłat pojawi się wasze imię, imię i nazwisko bądź pozostaniecie anonimowi.
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/f5ywyr

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Zobacz efekty ubiegłorocznej akcji!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ❤

[LEM] „Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. То юж 9. раз!

Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали. За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях.

Як все, вплаты мож подавати на конто парохіі.
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Рішыли сме тіж створити „зошмарку” на тоту ціль. Вдякы тому самы рішате, ци на списі вплат буде ваше імено, імено і назвиско або лишыте ся анонімовы.
Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/f5ywyr

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Посмотр, якы были результаты глонішньой акциі!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй воли. Маме надію, же буде нас іщы веце! ❤

[ENG] „The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. It’s 9th edition!

We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spend on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which will be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes.

As always, you can transfer money into an account of parish.
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
title: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

We created this collection also on zrzutka.pl You can easily decide, if you put your name or name & surname on the list or you can also stay anonymous.
Check this out: https://zrzutka.pl/f5ywyr

We will inform you about every news connected to „The Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Check results of last year’s campaign!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ❤