Як перед віками дны рахували / Jak przed wiekami liczono dni

З давен-давна люде міряли час згідні з пором дня і циклями природы. Штобы упорядкувати своі рахункы, люде з ріжных краін сьвіта зберали дны до купы, творячы календарі, котры операли на циклю Місяця і часі, в якім Земля обертала ся докола Сонця. В проґрамі выбереме ся до Стародавного Риму, де заснували джерельний календар, што дал початок реформам, за вдякы котрым рахуєме час в штоденнім і церковнім жытю. В авдициі Ярко Стремецкій пояснит Вам тіж, чом Лемкы святкуют праві же два тыжні пізнійше.

Премієра проґраму в неділю 26.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (1-2.01.2022) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Od zarania dziejów społeczeństwa mierzyły czas zgodnie z porą dnia i cyklami przyrody. Aby uporządkować wszystkie swoje obliczenia, ludzie z różnych stron świata zbierali dni w uporządkowane zbiory, tworząc z nich kalendarze, oparte na miesięcznym cyklu Księżyca i ruchu obiegowym Ziemi wokół Słońca. W programie przeniesiemy się do Starożytnego Rzymu, gdzie sporządzony został kalendarz źródłowy, dający początek reformom, dzięki którym liczymy czas w codziennym i liturgicznym życiu. W audycji Jarosław Stremecki wyjaśni również, dlaczego Łemkowie obchodzą święta niemal dwa tygodnie później.

Premiera programu w niedzielę 26.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (1-2.01.2022) o godz. 14:00.