* Як Лемкы сьвяткували Великден * Jak Łemkowie świętowali Wielkanoc *

Obrazek

Перед намы радісний час Господнього Воскресіня, гнеска запрашаме Вас послухати спомин о тым, як на Лемковині рыхтували ся до Великодни. О сьвяточных звычаях в оповіданю Теодора Кузяка „Памятам тот ден” о год. 19.00.
Сердечні запрашаме!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przed nami radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego, dziś zapraszamy Was do posłuchania wspomnień, jak na Łemkowszczyźnie przygotowywali się do Wielkanocy. O świątecznych zwyczajach w opowiadaniu Teodora Kuziaka „Pamiętam ten dzień” o godz. 19.00.
Zapraszamy serdecznie!

Powtórka audycji jutro (w niedzielę), o godz. 13.00