* Лемківскы лісы – в лемківскы рукы? / Łemkowskie lasy – w łemkowskie ręce? *

Ци мож фізычні розпоряджати лісом, котрий колиси приналежал нашым предкам? Як зачати процес його повороту? Кілко гектарів повело ся одзыскати од Державных Лісів? Правны аспекты борбы о лемківскій маєток запрезентує Вам пан меценас Павло Сокіл родом з Ганчовы. Послухайте реляцию зо стрічы, што мала місце в горлицкій Антоничівці.

Слухайте в середу 3 мая о годині 19:00, повторіня в суботу о 19:00 і неділю о 13:00.

– – – – – – – – – – – –

Czy możliwe jest rozporządzanie lasem, który należał kiedyś do naszych przodków? Jak zacząć proces jego zwrotu? Ile hektarów udało się odzyskać od Lasów Państwowych? Prawne aspekty walki o łemkowskie mienie przedstawi pan mecenas Paweł Sokół, rodem z Hańczowej. Posłuchajcie naszej relacji ze spotkania, które odbyło się w gorlickim Centrum Kultury im. B. I. Antonycza.

Słuchajcie w środę 3 maja o godzinie 19:00, powtórki w sobotę o 19:00 i w niedzielę o 13:00.

На знимці: Гіпотечний запис ролі Моцківкы
на Андрия Суханича і Катерину з Ференців Суханичову.
Фото Грицка Суханича

– – – – – – – – – – – – – – – 
Na zdjęciu: Zapis hipoteczny roli Mockiwki
na Andryja Suchanycza i Katerynę Suchanyczową z domu Ferenc.
Foto Hrycka Suchanycza