ЛEMберґ – місто Лемків / LEMberg – miasto Łemków

Познайте ся з „Молодом Лемківщином”, яка нашла юж своє місце медже лемківскыма орґанізациями в Украіні, та в шырокім сьвіті не вшыткы о ней знают. Почуєте, чом тоту „Лемківщину” назвали молодом і де мож найти симпатыків орґанізациі. Кому буде мало – най заходит на львівскій Ринок, номер 17. А кому не хвачат сил іхати до Львова – най зазрит на іх цікавий фанпейдж на фейсбуці.

Емісия в четвер о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю о 21:00.*

* за укр. часом годину пізнійше!

– – – – – – – – – – – – –

Poznajcie „Młodą Łemkowszczyznę”, która znalazła swoje miejsce wśród łemkowskich organizacji na Ukrainie, ale w świecie nie wszyscy o jej istnieniu wiedzą. Usłyszycie, dlaczego tę „Łemkowszczyznę” nazwali młodą i gdzie można znaleźć jej sympatyków. A kto poczuje niedosyt – niech odwiedzi lwowski Rynek i szuka numeru 17. A jeśli sił nie wystarcza, by jechać do Lwowa, można odwiedzić ich ciekawy fanpage na Facebooku.

Emisja w czwartek o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21:00.

Члены орґанізациі „Молода Лемківщина”
Członkowie organizacji „Moloda Lemkivshchyna”
(фот. Микола Крупей / fot. Mykoła Krupej)