* Наукова конференция в Ґожові / Konferencja naukowa w Gorzowie *

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych
Akademii  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,
Związek Ukraińców w Polsce – Koło w Gorzowie Wielkopolskim,
Zjednoczenie Łemków – Koło w Gorzowie Wielkopolskim,
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
oraz
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają na konferencję naukową pt.:

Drogą pamięci i pojednania.
W 70-tą rocznicę Akcji Wisła 1947-2017

POD HONOROWYM PATRONATEM
REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
WOJEWODY LUBUSKIEGO
ORAZ ETHOS-u
Kwartalnika Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin

18 maja 2017 godzina 12.00
Aula budynku dydaktycznego nr
ul. Fryderyka Chopina 52

19 maja 2017 godzina 09.00
Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża
ul. Fryderyka Chopina 52

Kierownictwo naukowe konferencji: prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska, prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

Kierownictwo organizacyjne: dr Piotr Krzyżanowski, dr Mirosław Pecuch

 

PROGRAM  KONFERENCJI

Czwartek 18 V 2017 r.  12.00 – 15.00
Aula im. Prof. Kirkora, ul. Chopina 52, budynek nr 5

1/ Prof. Marzenna  GIEDROJĆ  (Uniwersytet Szczeciński) – Akcja Wisła w debacie parlamentarnej

2/ Dr Krzysztof WASILEWSKI  (Wojewódzka i Miejsca Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w  Gorzowie Wielkopolskim) – Między Wołyniem a Akcją „Wisła”. Miejsce mniejszości narodowych i etnicznych w lokalnym dyskursie prasowym

3/ Mgr  Grzegorz WANATKO (Muzeum Wsi Lubuskiej) – Przesiedleńcy z Akcji Wisła na Ziemi Lubuskiej na przykładzie wsi Niwiska

4/ Mgr Tamara WŁODARCZYK  (Uniwersytet Wrocławski) – Akcja Wisła we wspomnieniach dolnośląskich Łemków

5/ Dr Piotr KRZYŻANOWSKI (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Polityka władz państwowych PRL wobec ludności ukraińskiej i łemkowskiej przesiedlonej w ramach Akcji ,,Wisła” na teren województwa olsztyńskiego

6/ Mgr Lidia  ŚWIĄTKOWSKA  – ” Pojednanie? 3 x TAK! „

7/ Dr hab. prof. nadzw. Beata ORŁOWSKA (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) –  Edukacja o przeszłości dla przyszłości Łemków.  Dlaczego trzeba uczyć o Akcji Wisła kolejne pokolenia?

8/ Dr Paweł POPIELIŃSKI (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – Wzajemny stosunek między ludnością ukraińską a niemiecką na Ziemiach Północnych i Zachodnich po Akcji Wisła

9/  Mgr  Iwona BARTNICKA (Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, DKF Megaron) – projekcja filmu „Akcja Wisła”, reż. Jadwiga Nowakowska (1992, 45 min.) „Akcja Wisła 55 lat później”, reż. Jadwiga Nowakowska (2002, 25 min.)

 

Piątek 19 V 2017 r.
Biblioteka Główna Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fryderyka Chopina 52

09.00 – Otwarcie konferencji

J. M. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska

Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak


09.15 – 11.00
Część 1Moderator prof. Janusz Mieczkowski

1/ Prof. Bohdan HALCZAK (Uniwersytet Zielonogórski) – Czy Akcja ,,Wisła” była korzystna dla narodu polskiego ? 

2/ Prof. Roman DROZD (Akademia Pomorska w Słupsku) – Akcja „Wisła” a godność Ukraińców w Polsce.

3/ Prof. Przemysław ROTENGRUBER (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Historia, pamięć, współpraca. O przeszkodach dzielących Polaków i Rusinów

4/ Prof. Stefan DUDRA (Uniwersytet Zielonogórski) – Romowie w Akcji ,,Wisła”

 Przerwa kawowa 11.00 – 11.30

11.30 –13.00 Część 2 – Moderator prof. Przemysław Rotengruber

1/ Prof. Janusz MIECZKOWSKI (Uniwersytet Szczeciński) – Aktywność online Kościoła Greckokatolickiego w Polsce na rzecz upamiętnienia akcji Wisła. Przypadek Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej

2/ Dr hab. Marek DZIEWIERSKI (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Obrzędy upamiętnienia i praktyki cielesne w mazurskim milieu. Na przykładzie odpustu parafialnego w miejscowości Chrzanowo k. Ełku

3/ Dr  Witold BOBRYK  (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Dzieje Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej na tle współczesnej historii Polski

4/ Dr Mirosław PECUCH (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim) – Greckokatoliccy duchowni w Gorzowskiem

13.00  – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 Część 3 – Moderator prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński

1/ Dr Arkadiusz SŁABIG (Akademia Pomorska w Słupsku) – Społeczność ukraińska na Ziemiach Północno-Zachodnich w latach 1956-1990 w świetle materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

2/ Dr Magdalena SEMCZYSZYN (Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie) – Represje wobec ludności ukraińskiej na terenie Pomorza Zachodniego do 1956 roku

3/ Dr Arkadiusz TYDA (Europejska Fundacja Oświaty i Kultury w Zielonej Górze , Uniwersytet Zielonogórski) – Organizacja Obrony Łemkowszczyzny wobec akcji ‚Wisła’

4/ Mgr Marek SYRNYK (Uniwersytet Szczeciński) – Sprawa obiektowa „Beta” – SB wobec mniejszości ukraińskiej w Gorzowie 1971-1989

5/ Dr hab. prof. nadzw. Paweł LESZCZYŃSKI (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy 1991-2017. Między retoryką a realiami

16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

dr hab. prof. nadzw. Beata A. Orłowska, dr Piotr Krzyżanowski