Лемківскій Кермеш в Заміницях / Łemkowski Kermesz w Zamienicach

Війт Ґміны Хойнів і Грекокатолицка Парохія Рождеста Св. Йоана Крестителя в Заміниця щыро просят на Лемківскій Кермеш, котрий буде в суботу 9 липця 2022 рока в Заміницях коло Хойнова (ліґницкій повіт). В проґрамі выступлят ансамблі, што берут участ в Медженароднім Фолькльорнім Фестівалю „Сьвіт під Кычером” і льокальны фолькльорны групы, выступам товаришыти будут крамы з домашніма продуктами.
– – – – – – – – – – – –
Wójt Gminy Chojnów i Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach serdecznie zapraszają na Łemkowski Kermesz, który odbędzie się w sobotę 9 lipca w Zamienicach koło Chojnowa (powiat legnicki). W programie wystąpią zespoły biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” oraz lokalne zespoły folklorystyczne, występom towarzyszyć będą stoiska z domowymi produktami.