* Орябинчане просят до ся / Jarabinczanie zapraszają *

Щыро просиме Вас на славности до нашых братів за словацку границю! В Орябині гостили сме ся глони і рады сме Вам тото місце зарекомендувати  18-20 серпня буде ся гын діяти! 
– – – – – – – – – – – – – – –
Serdecznie zapraszamy Was na święto do naszych braci za słowacką granicę! W Jarabinie gościliśmy w ubiegłym roku i z radością Wam to miejsce polecamy  18-20 sierpnia będzie tam się działo!