* Лемківскій табір для діти / Łemkowski obóz dla dzieci *

На добре закінчыня вакаций рекомендуєме лемківскій табір для діти. Занятя ведены по нашому, забава і вчыня языка в єднім місци  Просиме!
– – – – – – – – – – – – – –
Na dobre zakończenie wakacji polecamy łemkowski obóz dla dzieci. Zajęcia prowadzone po łemkowsku, zabawa i nauka języka w jednym miejscu  Zapraszamy!