* Свято лосяньскых мазярів / Święto maziarzy łosiańskich *

Лося просит Вас до ся 20 серпня на мазярскє свято, котре є візитовом картом для того лемківского села. Тогорічна едиция буде ведена під гаслом „коні” – вірны товаришы мазярів в далекых подорожах по Европі.

В проґрамі

КЄРМАШ реґіональны стравы і продукты

13.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАПЫ СЕЛА ЛОСЯ ЗО СПИСОМ ҐАЗДІВ НА 1939 РІК, авторы: Ваньо Рубич і Аґнєшка Палчак

КОНЦЕРТЫ
14.00 ТЕРОЧКА (Ґорлиці)
14.40 КРАЙКА (Перемышль)
16.30 ТЕРЕСА МІРҐА і КАЛЕ БАЛА (Чорногора), циґаньскы пісьні

ОТВЕРТЫ ВАРШТАТЫ І ПРЕЗЕНТАЦИІ
коникы малюваны і соломяны, деревяны когутикы, фільцовы прикрасы, лозиновы кошыкы, плетены вінкы, напары і кремы зо зіля
– выпаляня дехтю
– показ ковальства
– „Коні гором” ГРЫ І ЗАБАВЫ ДЛЯ ДІТИ

КОНКУРСЫ
15.00 Кулінарний конкурс
16.00 Конкурс „Кований на штырі ногы”

вступ 1 злотий

Орґанізаторы: Музей Дворы Карвациянів і Ґладышів одділ Мазярска Загорода, Ґмінний Осередок Культуры в Ропі

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Łosie zaprasza Was do siebie 20 sierpnia na święto maziarskie, będące już wizytówką tej łemkowskiej wsi. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „konie” – wierni towarzysze maziarów w dalekich podróżach po Europie.

W programie

KIERMASZ regionalne potrawy i produkty

13.30 PREZENTACJA MAPY WSI ŁOSIE, ZE SPISEM GOSPODARZY NA ROK 1939, autorzy: Jan Rubicz i Agnieszka Pałczak

KONCERTY
14.00 TEROCZKA (Gorlice)
14.40 KRAJKA (Przemyśl)
16.30 TERESA MIRGA i KAŁE BAŁA (Czarna Góra) Pieśni cygańskie

OTWARTE WARSZTATY I PREZENTACJE
koniki malowane, koniki słomiane, koguciki drewniane, filcowe brosze, wiklinowe kosze, plecione wianki, napary i kremy ziołowe
– wypalanie dziegciu
– pokaz kowalski
– „Konie górą” GRY I ZABAWY DLA DZIECI

KONKURSY
15.00 Konkurs kulinarny
16.00 Konkurs „Kuty na cztery nogi”

wstęp 1 zł

Organizatorzy: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oddział Zagroda Maziarska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ropie