* Припадкова плыта / Pr(z)ypadkowa płyta *

Долгождана, iщы сьвiжа, нетипова. Не так давно вышла плыта ансамблю Припадок. Просиме на авдицию, в котрiй наша редакторка Наталiя Цiолка – єдночасьнi шефова Припадку – здрадит вам тото і сесе. Медже іншыма дознате ся, што мож найти на плыті, як  повставали декотры сьпіванкы і почуєте пару з них. Дознате ся тіж де, як і в кого мож придбати CD.

УВАГА! Маме для Вас конкурс! Треба лем уважні слухати і одповісти на зьвіданя нашой редакторкы ? До выграня цедечко ансамблю Припадок!

Премєра в Радіо Лемко в пятницю 27.10 о годині 20:00. Повтаряме в субооту і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Długo wyczekiwana, jeszcze świeża, nietypowa. Nie tak dawno wyszła płyta zespołu Prypadok. Zapraszamy na audycję, w której nasza redaktorka Natalia Ciołka – jednocześnie szefowa Prypadku – zdradzi wam co nieco. Między innymi dowiecie się, co można znaleźć na płycie, jak powstawały niektóre utwory i usłyszycie kilka z nich. Dowiecie się również gdzie, jak i u kogo można nabyć CD.

UWAGA! Mamy dla Was konkurs! Trzeba tylko uważnie słuchać i odpowiedzieć na pytanie naszej redaktor ? Do wygrania CD zespołu Prypadok!

Premiera w Radio Lemko w piątek 27.10 o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o 18:00.

Проєкт / Projekt TewiniaArt