* О тім, як Лемкы на сьвіт приходили / O tym, jak Łemkowie przychodzili na świat *

Ани тото хресня веселе не буде,
як му хресна мати сьпівати не буде
/кавальчык лемківской присьпівкы/

Люде повідали, же на кстинах ся не сьпівало, а ци то правда? Нашы гости, Анна і Петро Вірхняньскы, довели, же тых лемківскых сьпіванок нияк не мало! Повело ся ім найти особы, котры дакус іщы памятали, оповіли і дали награти свій голос. Результаты своіх досліджынь Вірхняньскы представляли в вересни на стрічы в Музею Б. І. Антонича, а тепер хцут ся з Вами поділити своім знаньом о віруванях і обрядах звязаных з тяжом, народинами і кстинами. Свою першу радіову бесіду для слухачів Радіо Лемко вела Марія Вірхняньска. Щыро просиме!

Емісия програму 25 жолтня о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю o 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Any toto chreśnia wesełe ne bude,
jak mu chresna maty śpiwaty ne bude
/fragment łemkowskiej przyśpiewki/

Powiadano, że na chrzcinach się nie śpiewało, a czy to prawda? Nasi goście, Anna i Piotr Wirchniańscy, dowiedli, że tych łemkowskich pieśni wcale nie było tak mało! Udało im się znaleźć osoby, które nieco jeszcze pamiętały, opowiedziały i pozwoliły nagrać swój głos. Rezultaty swych badań Państwo Wirchniańscy prezentowali we wrześniu na spotkaniu w Muzeum B. I. Antonycza, a teraz chcą z Wami podzielić się wiedzą o wierzeniach i obrzędach związanych z ciążą narodzinami i chrzcinami. Swój pierwszy radiowy wywiad dla słuchaczy Radio Lemko przeprowadziła Maria Wirchniańska. Serdecznie zapraszamy!

Emisja programu 25 października o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Жубраче, Роман Райнфус (Карпацкій сьвіт Бойків і Лемків)
Żubracze, Roman Reinfuss (Karpacki świat Bojków i Łemków)