Лемкы в суспільных медіях / Łemkowie w mediach społecznościowych

Кєд іхате трамвайом, автобусом ци ідете дорогом і видите, як люде всмотрены сут в своі кольоровы вівтарикы, то веце як правдоподібне, же перевияют фейсбуковы ци інстаґрамовы сторінкы. Жебы дійти до такых люды, але і тых барже стацийонарных, треба самому зачати учащати в сьвіті Інтернету. Не думайте, же нас ся тото не тыкат – Лемкы тіж громадят ся в декотрых середовисках в суспільных медіях і праві о тім Вам оповіме. Просиме на проґрам посвячений фейсбуковым фанпейджам, групам ци знимковій аплікациі Інстаграм. Дознате ся, де вартат зазріти і кого найвеце обзерают.

Емісия авдициі в пятницю 5.04. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy jedziecie tramwajem, autobusem czy idziecie chodnikiem i widzicie, jak ludzie wpatrzeni są w swoje kolorowe ołtarzyki, to bardziej niż prawdopodobne, że przewijają Facebook lub Instagram. Żeby dotrzeć do takich osób, ale i tych bardziej stacjonarnych, trzeba samemu funkcjonować w świecie Internetu. Nie myślcie, że to nas nie dotyczy – Łemkowie też obracają się pewnych środowiskach skupionych w mediach społecznościowych. Zapraszamy na program poświęcony facebookowym fanpage’om, grupom czy zdjęciowej aplikacji Instagram. Dowiecie się, gdzie warto zaglądać i kogo najbardziej obserwują.

Emisja audycji w piątek 5.04. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.