Попрос фотоґрафа / Zaproś fotografa

Дорогы Лемкы, подаєме Вам просьбу Аґнєшкы Зєльонкы, зацєкавленой нашом культуром, котра звернула ся до редакциі Радіо Лемко в справі свого фотоґрафічного проєкту. Пару слів од ньой:

Пишу ся Аґнєшка Зєльонка. На штоден жыю в Ґрузиі, де занимам ся медже іншыма етнічныма, народныма і реліґійныма меншынами. Походжу з Бєщад. Тепер, в грудни-січни веду фотоґрафічний проєкт, што дотыкат Лемків в Низкым Бескиді. Глядам контакт з родинами з малых місцевости, в котрых фурт плекат ся лемківскы святочны традициі і котры хтіли бы запросити ня до себе в часі Різдва Христового. Хцу зацєкавити шыршу публику в державі і за границьом особливістю лемківской культуры. Кєбы дахто хтіл взяти участ в проєкті, мож контактувати ся зо мном мейльово: aga.j.zielonka@gmail.com або през Фейсбук: Agnieszka Zielonka.

Пребарз заохочаме до підпертя Аґнєшкы і єй проєкту, што заєдно пошырыт знаня о лемківскых традициях в різдвянім часі.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Łemkowie, przekazujemy Wam prośbę Agnieszki Zielonki, zainteresowanej naszą kulturą, która zwróciła się do redakcji Radio Lemko w sprawie swojego projektu fotograficznego. Kilka słów od niej:

Nazywam się Agnieszka Zielonka. Na co dzień mieszkam w Gruzji, gdzie zajmuję się między innymi mniejszościami etnicznymi, narodowymi i religijnymi. Pochodzę z Bieszczad. Obecnie, w okresie grudzień – styczeń prowadzę projekt fotograficzny, dotyczący życia Łemków w Beskidzie Niskim. Szukam kontaktu z rodzinami z małych miejscowości, w których wciąż praktykuje się łemkowskie tradycje okołoświąteczne i które chciałyby zaprosić mnie do siebie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Chcę zainteresować szerszą publiczność w kraju i za granicą unikalnością łemkowskiej kultury. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w projekcie można kontaktować się ze mną mailowo: aga.j.zielonka@gmail.com lub na fb: Agnieszka Zielonka

Gorąco zachęcamy do wsparcia Agnieszki i jej projektu, poszerzając tym samym wiedzę o łemkowskich tradycjach w okresie bożonarodzeniowym.


знимка Аґнєшкы Зєльонкы / fotografia Agnieszki Zielonki