Щітка, паста, горня… / Szczotka, pasta, kubek…

Лишыла Гамерику для Европы, Штаты для Польщы, Новий Йорк замiнила на Любiн. А вшытко про любов до лемкiвской культуры і… не лем. На штоден робит як стоматольоґ в НФЗ, i як сама радит, барс любит свою роботу, прото же цілий час ся вчыт і помагат людям. В бесіді з Емілийом Прибыло почуєте не лем о праці зубного дохторя, але головні отримате цілий ряд порад звязаных з дбаньом о ґамбу. Наш гіст міцно зверне увагу на властиве єй плеканя, котре повинно быти стандардом, прото же вельо з нас несьвідомі повтарят блуды. Почуєте м.ін. о мінімалізмі в стоматольоґіі і як самому собі не шкодити. Родиче отримают чысленны цінны інформациі о здравлю своіх діти, тай способах запобіганя проблемом в іх дорослым жытю.

Просиме на авдицию в середу 11.12 о годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – –

Zostawiła Amerykę dla Europy, Stany dla Polski, Nowy Jork zamieniła na Lubin. A wszystko z miłości do łemkowskiej kultury i… nie tylko. Na co dzień pracuje jako stomatolog w NFZ, i jak sama twierdzi, bardzo lubi swoją pracę, ponieważ cały czas się uczy i pomaga ludziom. W rozmowie z Emilią Przybyło usłyszycie nie tylko o pracy dentysty, ale przede wszystkim otrzymacie cały szereg rad dotyczących dbania o jamę ustną. Nasz gość zwróci szczególną uwagę na prawidłowe czynności pielęgnacyjne, które powinny być dla nas standardem, ponieważ wielu z nas nieświadomie popełnia błędy. Usłyszycie między innymi o minimalizmie w stomatologii i o tym, jak samemu sobie nie szkodzić. Rodzice otrzymają wiele cennych informacji na temat zdrowia swoich dzieci oraz sposobów zapobiegania problemom w ich dorosłym życiu.

Zapraszamy na audycję w środę 11.12 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.


Емілия Прибыло зо свойом малом пациєнтком Михалином / Emilia Przybyło ze swoją małą pacjentką Michaliną

* [ENG] You can also listen to every broadcast in America! This program is at 8PM in Lemkovyna (GMT+1 time zone) and 6 hours later again, at 8PM in New York, USA (GMT-5 time zone).