Поколiня смартфонiв / Pokolenie smartfonów

Трафлят ти ся, же в товариствi сiдиш з телефоном в руці i не можеш одорвати од нього очы? Або iдеш по улици i входиш на люди, бо-с всмотрений в екран i божого сьвiта не видиш? Ци чуєш, же смартфон то твій найліпший приятель і не представляш си в думках, же мал бы-с не взяти го зо собом на обід, на стрічу з дівком ци до кіна на новий фiльм? А може спостерюг єс, же роблят так твоі діти? То значыт, же треба діяти. В бесіді з педаґоґом специяльным, познате траплячы статистикы, тай довідате ся, чым грозит корыстаня з електронічных уряджынь понад міру i як вплыват тото на фізичне і психічне здоровля. Александра Габура оповіст о сильнім привязаню до смартфонів серед наймолодшых: сконцентруєме ся на дітях і молодежы. Родиче отримают вельо практичных порад, кєд іде о розумний приступ іх діти до телефонів.

Просиме на проґрам в віторок 17.12 o годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zdarza ci się, że w towarzystwie siedzisz z telefonem w ręku i nie możesz oderwać od niego oczu? Albo idziesz ulicą i wpadasz na ludzi, bo jesteś tak zapatrzony w ekran, że świata bożego nie widzisz? Czy czujesz, że smartfon to twój najlepszy przyjaciel i nie wyobrażasz sobie, że miałbyś go nie zabrać ze sobą na obiad, na randkę z dziewczyną czy do kina na nowy film? A może zauważyłeś podobne zachowanie u swoich dzieci? To znak, że trzeba reagować. Z rozmowy z pedagogiem specjalnym poznacie niepokojące statystyki oraz dowiecie się, czym grozi nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych, a także jak wpływa ono na zdrowie fizyczne i psychiczne. Aleksandra Habura opowie o uzależnieniach od smartfonów wśród najmłodszych: w centrum zainteresowania będą dzieci i młodzież. Rodzice otrzymają wiele praktycznych porad dotyczących rozsądnego dostępu ich dzieci do telefonów.

Zapraszamy na program we wtorek 17.12 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.