„Лемківски ліси – спір о справедливіст ” Łemkowskie lasy – spór o sprawiedliwość”

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Zjednoczenia Łemków Stefan Hładyk оpowie więcej o inicjatywie. Zapraszamy o godz. 20.00 do Radio-Lemko.

Гнеска Голова Об’єднання Лемків Штефан Гладик повіст більше о iнiцiативi. Запрашаме о год. 20.00 в Радіо Лемко.

Припоминаме, што юж в тоту неділю в Ґорлицях „спір о справедливіст”. Стрічу попровадят Штефан Гладик і Василь Шлянта, бесідувати будут з юристом Павлом Соколом о квестиях правных што до лісів, котры Лемкы втратили през депортацию. В стрiчы участ возмут тiж представникы Мiнiстерства Середовиска, Скарбу Паньства i Регiональных Дирекций Паньствовых Лiсiв.
Кєд не можете быти в Антоничівці 9. лютого, а мате даякы зьвіданя до специяліста, пиште на адрес: info@radio-lemko.pl Можете тіж выслати звуковий запис в форматі mp3. Ждеме до год. 19.00 в суботу. 
Реляция зо стрічы буде емітувана в Радіо Лемко. 

Przypominamy, że już w tę niedzielę w Gorlicach „spór o sprawiedliwość”. Spotkanie poprowadzą Stefan Hładyk i Wasyl Szlanta, rozmawiać będą z prawnikiem Pawłem Sokołem o kwestiach prawnych dotyczących lasów utraconych przez Łemków z powodu deportacji. Na spotkaniu obecni będą również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Skarbu Państwa oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Jeśli nie możecie 9. lutego być w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, a chcielibyście zadać pytanie specjaliście, piszcie na adres: info@radio-lemko.pl Możecie również przysłać nagranie w formacie mp3. Czekamy do godz. 19.00 w sobotę.
Relacja ze spotkania będzie emitowana w Radio-Lemko.