Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

Радіо Лемко просит наймолодшых слухачів на вечорну стрічу з лемківскыма леґендами. Будут то оповіданкы, в котрых Ісус Христос разом зо своіма учениками, Петром і Павлом, вандрує по Лемковині і стрічат на своій дорозі розмаітых люди. Буде о бідній вдові, што щыро погостила зморених вандрівців, о сотворіню пчіл і о впертім чорті, што вюл коваля на спокушыня. Проґрам створили сме во спілпраці з едукацийном страном для діти www.lemkoland.com

Премієра проґраму в середу 13.10.2021 о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Radio Lemko zaprasza najmłodszych słuchaczy na wieczorne spotkanie z łemkowskimi legendami. Będą to opowiastki, w których Jezus Chrystus razem ze swoimi uczniami, Piotrem i Pawłem, wędruje po Łemkowszczyźnie i spotyka na swojej drodze rozmaitych ludzi. Będzie o ubogiej wdowie, która szczerze ugościła strudzonych wędrowców, o stworzeniu pszczół oraz o upartym czarcie, co kusił kowala. Program stworzyliśmy we współpracy z edukacyjną stroną dla dzieci www.lemkoland.com

Premiera programu w środę 13.10.2021 o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 19:00.